Excursie Hoogbos en Kesselse Heide - 1ste jaar


Op woensdag 26 september stond voor alle leerlingen van het 1ste jaar de eerste excursie op het programma. Met de fiets trokken ze naar Kessel om er allerlei opdrachten uit te voeren i.f.v. de lessen aardrijkskunde en natuurwetenschappen. Het zalige nazomerweer zorgde er mee voor dat de leerlingen er echt zin in hadden. A.d.h.v. uiteenlopende waarnemingen verkenden ze in groepjes de rijke natuur in het Hoogbos. Er werden heel wat verschillende dieren gezien en door de regen van de dagen voordien konden er ook prachtige paddenstoelen bewonderd worden. In de Kesselse Heide verkenden de leerlingen verschillende kenkmerken van het typische en unieke landschap en kregen ze uitleg over het thema ‘gesteenten’. Hierbij gingen ze ook aan de slag met determineertabellen. Na een intensieve ontdekkingstocht werd de voormiddag afgesloten met een vlotte fietstocht die alvast een goede training was naar de tweedaagse toe.