Het ABC voor leerlingen van SC


  • Afval

In onze school sorteren wij het afval met veel discipline.
​* Je lunchpakket breng je mee in een brooddoos.
* In de klas sorteren we papier en restafval. Op de speelplaats vind je verschillende vuilnisbakken (restafval, PMD, GFT)
  en een mini-containerpark. Je gooit niets op de grond en je laat geen afval rondslingeren.
 

  • Afwezig

Je ouders verwittigen de school (telefonisch) voor aanvang van de lessen. Voor elke afwezigheid moet je een schriftelijk
bewijs voorleggen. Bij een korte afwezigheid wegens ziekte van 1, 2 of 3 opeenvolgende dagen vullen je ouders (*) een
strookje uit je agenda in. Een medisch attest is vereist wanneer je meer dan 3 dagen afwezig bent OF voor elke
afwezigheid tijdens de proefwerken OF in het geval je al 4 maal afwezig was zonder doktersattest. Andere voorziene
afwezigheden moet je steeds vooraf bespreken met de directeur.
 

  • Alarm

In elk lokaal hangt een 'evacuatieplan'. Volg bij een eventuele evacuatie stipt de richtlijnen van je leerkracht. Blijf steeds
bij je klasgroep en ga met je leerkracht naar de verzamelplaats.
 

  • Alcohol, energiedranks, tabak en illegale drugs

Deze genotsmiddelen horen in en rond de school niet thuis. Als je deze regel niet naleeft, wordt er opgetreden. De 
maatregelen die we dan treffen kunnen begeleidend en/of sanctionerend zijn.
 

  • Avondstudie

Er is avondstudie voorzien tot 16.50 u. (vrijdag tot 16.35 u.) Je schrijft je bij het begin van het schooljaar in. Die
inschrijving is bindend. Wil je toch een vrijstelling, dan moeten je ouders (*) deze schriftelijk aanvragen.
 

  • Begeleidingscontract

Wanneer je gedrag een goede samenwerking onmogelijk maakt, wanneer we keer op keer opmerkingen moeten maken
over je gedrag of wanneer je het schoolregelement op een onaanvaardbare manier overtreedt, stellen we een 
begeleidingscontract voor je op. De aandachtspunten worden met jou en je ouders besproken. Het niet naleven van de 
vermelde afspraken kan leiden tot tijdelijke of zelfs definitieve schorsing.
 

  • Belsignaal

's Morgens gaat de bel om 8.20 u. en 's middags om 12.55 u. Dan moet je in de school zijn. Er wordt telkens 2x gebeld.
* Bij het eerste belsignaal begeef je je naar de rij.
* Vanaf het tweede belsignaal sta je ordelijk in de rij. Je leerkracht wacht je daar op en begeleidt je naar de klas. Je gaat
   rustig en achter elkaar de trap op.
* Indien je leerkracht er niet is, wacht je klasgroep op de speelplaats.
 

  • Brieven

Als je een brief voor je ouders meekrijgt, meld je dat onderaan in je agenda. Ingevulde strookjes geef je op tijd af aan
de juiste persoon.