Het ABC voor leerlingen van SC: Pagina 2 of 6


  • Buitenschoolse activiteiten

Voor excursies, sportdagen enz. gelden de schoolregels of regels die vooraf zijn afgesproken. Als je afwezig bent, 
breng je een doktersattest binnen, zoniet worden de onkosten verrekend op de trimesterrekening.
Als je niet ziek bent, maar fysiek niet in staat bent op de geplande activiteiten te volgen, dan ben je wel op school
aanwezig.
 

  • CLB

Het CLB biedt begeleiding op 4 verschillende domeinen: leren en studeren, de schoolloopbaan, de preventieve
gezondheidszorg en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De contactpersoon voor onze school
is op dinsdagnamiddag in de school aanwezig.
 

  • EHBO

Voor eerste hulp bij ongevallen of bij ziekte, ga je naar het secretariaat. Daar zullen ze je helpen.
 

  • Fietsen

Binnen de schoolomheining fiets je niet. Je schikt je fiets volgens de richtlijnen in de fietsenstalling voor het secundair.
 

  • Gangen

Tijdens de pauzes ben je op de speelplaats. Je begeeft je niet zonder toelating in de gangen of klaslokalen.
Je laat geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achter.
 

  • Gsm, MP3, e.d.

Als je een gsm e.d. bij je hebt, schakel je het toestel volledig uit vooraleer je op school komt. Je gebruikt het
toestel niet en houdt het de hele schooldag opgeborgen.Toestellen die opgemerkt worden, nemen we in bewaring.
Bij herhaaldelijk misbruik beslist de directeur over een sanctie.
 

  • Huistakenpapier

Papier met officieel hoofd van de school om je taken op te maken, kan je verkrijgen op het secretariaat.
De onkosten worden verrekend op de trimesterrekening.
 

  • Huurboeken

Op onze school huur je je handboeken. Je voorziet ze van eigen kaftpapier en een etiket en je schrijft er niet in.
Als je een huurboek beschadigt of verliest, kan er een schadevergoeding gevraagd worden.
 

  • Kauwgom

Kauwgom eten is verboden op school. Indien je toch betrapt wordt, krijg je een sanctie (kauwgom krabben).