Het ABC voor leerlingen van SC: Pagina 4 of 6


 • Na de lessen

Na de lesuren blijf je niet in de klas zonder leerkracht. Je verlaat de school onder begeleiding langs het sportcomplex
(via de rij) of te voet langs de Nonnenstraat. Je neemt de kortste en/of veiligste weg.
 

 • Notities

Volledige notities zijn de basis van elke goede studie. Ben je afwezig geweest, zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk
je notities aanvult. Bij langere afwezigheid zal je klasleraar afspraken maken met je medeleerlingen om je notities bij
te houden.
 

 • Orde in de klas

Na elk lesuur wordt het bord geveegd. Elke klas zorgt voor het eigen lokaal. Minstens 1x in de week worden de vuilnisbakken
leeggemaakt. Er wordt ook gestoft en geveegd volgens de afspraken met de lokaalverantwoordelijke.
 

 • Ongeval

Bij ongevallen op school of op de weg van en naar huis, verwittig je zo snel mogelijk het secretariaat waar je ook de
verzekeringsformulieren vraagt. Dit doe je best nog voor je naar de dokter of naar het ziekenhuis gaat.
Stoffelijke schade is van deze verzekering uitgesloten bv. schade aan fietsen, kleding e.d.
 

 • Pesten

Pesten kunnen we missen als de pest. We respecteren elke medeleerling en elk personeelslid zoals hij of zij is.
Wanneer jij of iemand die je kent het slachtoffer is van pesterijen, moet je dit melden aan een personeelslid.
 

 • Piercings en tatoeages

Meerdere piercings in het gelaat en tatoeages zijn niet toegelaten. Onopvallende sieraden zijn toegelaten.
 

 • Rapport

Op geregelde tijdstippen (zie jaarkalender) krijg je een rapport. Elk rapport laat je door je ouders handtekenen
en je handtekent zelf. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klasleraar.
 

 • Schoolagenda

Dit is een zeer belangrijk, officieel document.

 1. Je vult elke les je schoolagenda correct en netjes in.
 2. Je plakt, schrijft of tekent er niets op.
 3. Elke week laat je je schoolagenda ondertekenen door je ouders (*)

Op regelmatige tijdstippen kijkt je klasleraar je agenda na.