Het ABC voor leerlingen van SC: Pagina 5 of 6


 • Secretariaat

Het secretariaat is het administratief centrum van de school.
Tijdens de pauzes kan je terecht voor :

 1. Attesten
 2. Formulieren
 3. E.H.B.O
 4. Huistakenpapier
 5. Tekenblok
 6. Verloren voorwerpen

Je meldt je daar ook aan als je te laat op school komt en bij het begin van een strafstudie.
 

 • Speelplaats

Ook op de speelplaats respecteer je de richtlijnen.

 1. Je werpt alle afval in de juiste vuilnisbakken, niet op de grond.
 2. De flesjes zet je weg in de bakken.
 3. Je mag met de bal spelen maar voetballen en gevaarlijke spelletjes zijn verboden.
 4. Je gaat niet hangen aan de mobiele basketbaltorens of aan dakgoten of aan het afdak.
 5. Je zoekt geen contact met leerlingen van de basisschool.
 6. Intieme relaties uit je niet op school.
 7. Je zit niet op de grond of op de bloembakken.
   
 • Spijbelen

Spijbelen kan niet! Bij overtreding zal je, i.s.m. het CLB, van kortbij worden gevolgd. Overtredingen van de regels
i.v.m. afwezigheden kunnen op termijn moeilijkheden geven i.v.m. de bekrachtiging van je studies en de leerplicht.
 

 • Strafstudie

Deze gaat door op woensdagnamiddag. Je brengt je boterhammen mee. De strafstudie start om 12.00 u. en duurt
tot 13.30 u. (korte) of tot 15.00 u. (lange). Je voert de taken uit die je krijgt.
 

 • Taalgebruik

Je taalgebruik moet beleefd en verzorgd zijn. Je eigen mening uiten mag, maar op een beleefde en rustige manier.
Je spreekt algemeen Nederlands. Je spreekt het personeel aan met 'mevrouw' of 'mijnheer'.
 

 • Te Laat

Indien je te laat komt, ga je eerst naar het secretariaat. Er wordt een notitie in je schoolagenda geschreven.
We begrijpen dat dit wel eens kan gebeuren, maar als je vaker te laat komt zonder geldige reden, krijg je vanaf de
3de keer een sanctie. Op tijd vertrekken is de boodschap.