Het ABC voor leerlingen van SC: Pagina 6 of 6


  • Toiletten

Toiletten zijn geen speelruimte of verzamelplaats. Je gebruikt de toiletten enkel tijdens de pauzes of voor of na
schooltijd. Je gaat niet naar het toilet tijdens de lesuren (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht).
Hou de toiletten netjes en hygiënisch.
 

  • Verjaardagen

Als je jarig bent en je wil je klasgenoten trakteren (zeker geen verplichting), doe je dit met een kleinigheid (d.w.z. geen
grote zakken chips, taarten, ...).
 

  • Volgkaart

Bij probleemgedrag van gelijk welke aard kan de klassenraad beslissen je een volgkaart te geven. Dit is geen bestraffende
maatregel maar eerder een hulpmiddel om je gedrag aan te passen. Als je de afspraken niet naleeft, wordt dit bestraft
met een strafstudie.

(*) Als je 18 jaar bent, verwijzen we met dit teken naar de onderwerpen waarin je autonoom kan optreden.

Pagina's