Leerstoornissen


Onze school biedt ondersteunende maatregelen aan voor leerlingen met een leerstoornis en/of een ontwikkelingsstoornis.

Leerlingbegeleiders gaan in gesprek met ouders van leerlingen met een leerstoornis om een beeld van hun zoon of dochter te krijgen.
Ouders schetsen hoe hun kind met de leerstoornis omgaat en welke maatregelen er in de lagere school aangeboden werden.
Deze info neemt de leerlingbegeleider mee naar de klassenraad.  Deze dient als basis voor het opstellen van een handelingsplan na een observatieperiode van ongeveer zes weken.
De bedoeling van deze procedure is een optimale overgang te creëren tussen lagere school en onze school.

De leerkrachten benaderen de maatregelen op een positieve manier. Daarom hechten we veel belang aan een open communicatie en een opbouwende aanpak. De klassenraad evalueert het plan en stuurt bij wanneer nodig.

Leerlingen met een handelingsplan mogen hun proefwerken afleggen in een zorgklas. 
In dit lokaal zitten enkel leerlingen die extra tijd en begeleiding krijgen om hun proefwerken efficiënt te kunnen maken .
Leerlingbegeleiders houden toezicht in de zorgklas.  Zij zijn op de hoogte van de leerstoornissen en specifieke maatregelen voor deze leerlingen.  Zij bieden ondersteuning volgens het handelingsplan en zorgen ervoor dat deze leerlingen de nodige hulpmiddelen ter beschikking hebben.

Van ouders en leerlingen verwachten we voldoende engagement om de maatregelen van dit plan te realiseren.