Studieaanbod - Eerste graad


Het Sint-Calasanzinstituut is een kleinschalige school. In de eerste graad is er een A- en een B-stroom. Voor meer informatie over het studieaanbod van de andere graden, kies uit de tweede graad of de derde graad.

A-stroom

Eerste leerjaar A
Heb je het getuigschrift van het basisonderwijs behaald? Dan ben je van harte welkom in 1A.
Je zal merken dat het studieaanbod in 1A op onze school erg veelzijdig is. Zo kan je na het eerste jaar/de eerste graad
nog alle kanten uit én krijg je tegelijkertijd volop de kans om al meteen je eigen klemtonen te leggen. We bieden je
een gevarieerd en uitdagend programma aan met een algemene basisvorming en vier keuzepaketten. Zo ontdekken
we samen jouw talenten en interesses.

  Talent voor Latijn
Je kan goed redeneren en argumenteren. Je wil meer te weten komen over cultuur en geschiedenis.Je houdt van
een uitdaging en je vindt het niet erg om thuis aan de slag te gaan voor school. Je ontdekt graag hoe een taal in elkaar zit.
Dan heb je wellicht talent voor Latijn. Samen met je leerkracht ga je aan de slag om de geheimen van die oude taal te ontrafelen.

  Talent voor Taal
Je houdt van Nederlands en Frans en je kan niet wachten om ook het Engels onder de knie te krijgen.
Je wil graag meer lezen of luisteren. Of je gaat graag zelf aan de slag (verhalen schrijven, teksten schrijven,
toneel spelen, ...). Dan heb jij wellicht talent voor taal. In dit keuzepakket staan taalvaardigheid en expressie
in het Nederlands en het Frans centraal.We laten je ook al proeven van het Engels als derde taal. Daarnaast voorzien
we ook een extra uur differentiatie voor wiskunde.Je krijgt een degelijke voorbereiding op alle richtingen uit het middelbaar
en je leert ook om zelfstandig te werken.

Talent voor STEM
Je houdt van wiskunde en wetenschappen. Je zoekt graag uit hoe dingen werken. Programmeren spreekt jou wel aan.
Daarnaast heb je ook een brede algemene interesse en een goed redeneervermogen.
Dan is STEM helemaal jouw ding, want in STEM bieden we uitdagende wetenschapsprojecten aan, leren we je programmeren
en krijg je verdiepingsleerstof voor wiskunde. Zo ben je optimaal voorbereid op richtingen met een sterke wiskundige
of wetenschappelijke component, maar je kan ooknog alle andere richtingen uit.

  Talent voor Mens en ondernemen
In deze module verken je jouw interesses en mogelijkheden via concrete projecten waarbij theorieen en
praktijk afgewisseld worden. Een eerste kennismaking met het dagelijks economisch leven laat jou ervaren dat elke mens
voortdurend in contact komt met verschillende vormen van handel. Anderzijds wachten er ook duidelijke
doe-opdrachten voor jou. Je leert om eenvoudige bereidingen in de keuken te maken.
Verder leer je ook om samen te werken. Je maakt kennis met thema’s als gezondheid, voeding en milieu.

KEUZEUUR
MOGELIJKHEDEN :  1A: sport of media
                            1B: sport of natuur en exploratie

Meer sport?
Dan kan jij bij ons nog kiezen voor een extra lesuur sport, naast de uren LO uit het basispakket.
Zo willen we je aanmoedigen om meer te bewegen. Sportievelingen bieden we extra uitdagingen aan.
Bovendien zetten we in op teamgeest en samenwerken.

Geboeid door media?
In deze lessen besteden we extra aandacht aan de moderne media en dagen we je uit om er creatief mee
aan de slag te gaan door kleine en grotere projecten uit te werken. Daarnaast zetten we ook in
op mediawijsheid: hoe ga je verstandig om met socialemedia, hoe bescherm je jouw privacy?

Gek op natuur en exploratie?
In dit vak ga je op verkenningstocht in de natuur en leer je meer over hoe de natuur in elkaar zit
door eenvoudige en leuke proefjes.

Lessenrooster 1e leerjaar A

B-stroom

Eerste leerjaar B
Heb je het 6de leerjaar lager onderwijs gevolgd of ben je uiterlijk op 31 december van het 1ste jaar secundair
onderwijs 12 jaar geworden? Dan ben je van harte welkom in 1B.

  Talent voor Creatie en praktijk
In 1B hernemen we de basisstof van de lagere school. Nieuwe leerstof wordt trager onderwezen in 1B
dan in 1A. Je hebt minder verschillende leerkrachten en met ‘je handen kunnen of willen werken’ is
belangrijk. Je leert namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken. In de kleine klasgroep zul je je snel
thuisvoelen en krijg je de kans om je talenten zo goed mogelijk te ontplooien.

KEUZEUUR
MOGELIJKHEDEN :  1A: sport of media
                            1B: sport of natuur en exploratie

Meer sport?
Dan kan jij bij ons nog kiezen voor een extra lesuur sport, naast de uren LO uit het basispakket.
Zo willen we je aanmoedigen om meer te bewegen. Sportievelingen bieden we extra uitdagingen aan.
Bovendien zetten we in op teamgeest en samenwerken.

Geboeid door media?
In deze lessen besteden we extra aandacht aan de moderne media en dagen we je uit om er creatief mee
aan de slag te gaan door kleine en grotere projecten uit te werken. Daarnaast zetten we ook in
op mediawijsheid: hoe ga je verstandig om met socialemedia, hoe bescherm je jouw privacy?

Gek op natuur en exploratie?
In dit vak ga je op verkenningstocht in de natuur en leer je meer over hoe de natuur in elkaar zit
door eenvoudige en leuke proefjes.

Lessenrooster 1e leerjaar B


Het algemeen vormend tweede leerjaar
In het tweede jaar krijg je de gelegenheid om vanuit je belangstelling je talenten verder te ontwikkelen.

Lessenrooster algemeen vormend tweede jaar

Het beroepsvoorbereidend leerjaar
De meeste leerlingen uit het eerste leerjaar B komen in het beroepsvoorbereidend leerjaar terecht.
Leerlingen die in het eerste leerjaar A moeilijkheden ondervondenmet de theoretische studievakken,
kunnen ook voor het beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen.

In het beroepsvoorbereidend leerjaar krijg je een algemene basisvorming . Bovendien krijg je ook een
aantal vakken die een voorbereiding zijn op de studierichtingen Verzorging-Voeding of Verkoop in
de tweede graad.

Lessenrooster beroepsvoorbereidend leerjaar

Terug naar tabel studieaanbod.