Studierichting: Economie - Moderne talen


De richting Economie-Moderne talen (EM) combineert in de tweede en derde graad 4 uren economie met een ruim pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en vanaf het vierde jaar Duits).

Om deze richting te kiezen is het belangrijk dat je belangstelling hebt voor moderne talen en dat je graag bezig bent met taal. Binnen het lessenpakket gaat veel aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, reflectie op taal en kennismaking met anderstalige literatuur.

Het is ook nodig dat je interesse hebt voor economische onderwerpen zoals handel, prijzenbeleid, het economisch functioneren van een gezin en een bedrijf in onze maatschappij, internationale economische betrekkingen, … Het pakket economie geeft je een algemene economische vorming.

Vanaf het vijfde jaar, krijg je het vak seminaries. Hierbij word je stapsgewijs voorbereid op vervolgstudies. Je leert er zelfstandig werken, instructies opvolgen en deadlines respecteren: allemaal vaardigheden die je nodig hebt om later succesvol werken, papers en scripties te maken aan hogeschool of universiteit. Je start individueel met studiewijzers (opdrachten van de hoofdvakken), je maakt een groepswerk rond globalisering en duurzame ontwikkeling en in het derde trimester werk je aan een vakoverschrijdend literair project rond de romantiek.

In het zesde jaar krijg je dan eerst een hoofdstuk politieke vorming. Daarna kan je kiezen in functie van je vervolgstudies. Als je al weet dat je voor die studies meer wiskunde nodig hebt, of Spaans, kan je in het tweede semester hiervoor kiezen. Heb je nog geen duidelijk beeld van je verdere studies, dan maak je een scriptie over een onderwerp naar keuze bij het vak seminaries, en in het derde trimester krijg je dan een individueel pakket met ondersteunende leerstof en oefeningen in functie van je studiekeuze.

De studierichting Economie-Moderne talen biedt een ruim perspectief op universitaire en niet-universitaire opleidingen (bv. Vertaalkunde, Taal- en letterkunde, Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen, Secretariaatsbeheer, …).

 

Terug naar tabel studieaanbod.