Studierichting: Economie (talen)


De richting Economie combineert in de tweede graad 4 uren economie met een stevige portie moderne vreemde talen.
 
In deze richting wordt de component Moderne Vreemde Talen versterkt door een extra uur Frans Plus in het derde jaar
en een extra uur Engels Plus in het vierde jaar.
Je krijgt de kans om je taalkennis te verdiepen, je vaardigheden te oefenen.
Bovendien maak je kennis met een vierde taal: Duits. Zo leg je een stevige basis voor de derde graad.
 
We verwachten van jou dat je interesse hebt voor economische onderwerpen zoals handel, prijsbeleid, het economisch
functioneren van een gezin en een bedrijf in onze maatschappij,  internationale economische betrekkingen,
actualiteit ... Het pakket economie geeft je een algemene economische vorming.
 
Deze richting is de juiste keuze voor jou
 
als je talent en interesse voor deze studierichting bleek in de talentenmodule Taal en Economie
als je aanleg hebt voor vreemde talen en je bent graag met taal bezig
als je geïnteresseerd bent in het bedrijfsleven en de economie rondom ons
als je aanleg en interesse hebt voor het opzoeken en verwerken van informatie
 

Lessenrooster

Terug naar tabel studieaanbod.