Studierichting: Economie (-wiskunde)


De richting Economie (Wiskunde) combineert in de tweede graad 4 uren economie met 5 uren wiskunde. In de derde graad wordt wiskunde uitgebreid tot 6 wekelijkse lesuren.

 Om deze richting te kiezen is het belangrijk dat je in de eerste graad goede resultaten hebt behaald voor wiskunde. Je moet graag oefeningen maken, inzicht hebben in abstracte wiskundige structuren en bereid zijn de theorie grondig te studeren.

Het is ook nodig dat je interesse hebt voor economische onderwerpen zoals handel, prijzenbeleid, het economisch functioneren van een gezin en een bedrijf in onze maatschappij, internationale economische betrekkingen, … . Het pakket economie geeft je een algemene economische vorming.

In de derde graad is de studierichting Economie-wiskunde de logische voorzetting. Afhankelijk van je interesse kan je ook kiezen voor Wetenschappen-wiskunde of Economie-moderne talen.

Lessenrooster

Leerjaar 3 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Economie 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 -
Wiskunde 5 5
Totaal aantal uren 32 32

Terug naar tabel studieaanbod.