Studierichting: Economie (wiskunde)


De richting Economie (wiskunde) combineert in de tweede graad 4 uren economie met 5 uren wiskunde.
 
Kies je voor deze richting, dan is het belangrijk dat je in de eerste graad sterke prestaties voor wiskunde neerzet.
Je maakt graag oefeningen, hebt inzicht in abstracte wiskundige structuren en bent bereid de theorie grondig
te studeren. Je versterkt je wiskundige vaardigheden in argumenteren, verklaren en bewijzen.
 
We verwachten van jou dat je interesse hebt voor economische onderwerpen zoals handel, prijsbeleid, het economisch functioneren
van een gezin en een bedrijf in onze maatschappij, internationale economische betrekkingen, actualiteit ... Het pakket economie geeft
je een algemene economische vorming.
 
In het vierde jaar maak je kennis met Duits, een vierde taal. Zo wordt een eventuele overgang naar Economie-Moderne talen
in de derde graad gemakkelijker.
 
Deze richting is de juiste keuze voor jou
 
als je talent en interesse voor deze studierichting bleek in de talentenmodule Taal en Economie
als je graag wiskundige uitdagingen aangaat
als je geïnteresseerd bent in het bedrijfsleven en de economie rondom ons
als je aanleg en interesse hebt voor het opzoeken en verwerken van informatie
 

Lessenrooster

Terug naar tabel studieaanbod.