Studierichting: Ondernemen & Marketing


De studierichting Ondernemen & Marketing is erg ruim. Naast een theoretische vorming is er ook aandacht voor praktische toepassingen. In de tweede graad Ondernemen & IT doe je een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding van een KMO. Je krijgt een basiswoordenschat van commerciële begrippen en je doet eenvoudige verkoopactiviteiten. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken in functie van eenvoudige administratieve toepassingen. Je leert analytisch denken. Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en in onze school ook Duits) en wiskunde ondersteunen het geheel.

De derde graad Ondernemen & Marketing is een commerciële studierichting en bereidt voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom is er een brede en evenwichtige vorming met drie componenten:

- een stevige algemene vorming;

- de talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context;

- een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:

•een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau;

•een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming;

•een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes.

In de derde graad Handel maak je een uitgebreide studie over een handelsonderneming. Je leert de onderneming situeren in haar omgeving; je leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen in de commerciële afdeling van de onderneming en je leert beleidsfacetten van het runnen van de onderneming kennen.

De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete en praktische wijze verworven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via vakoverschrijdende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerf je vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van de geïntegreerde proef, bedrijfsbezoeken,…

De derde graad Ondernemen & Marketing bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding, in het bijzonder voor het economisch studiegebied. Tegelijkertijd ben je voorbereid op het beroep van commercieel-administratief medewerker.  Als je niet kiest voor het hoger onderwijs, kan je door het volgen van een 7de specialisatiejaar je kans op onmiddellijke tewerkstelling in de sector verhogen.

 

 

Terug naar tabel studieaanbod.