Studierichting: Sociaal en Technische wetenschappen


In de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen leer je hoe gezondheid, welzijn, voeding en milieu sterk
met elkaar verbonden zijn.
 
Je verdiept je in de wetenschappelijke, technische en sociale aspecten van deze thema’s. Aan de hand van
concrete situaties uit je eigen leefwereld en omgeving leer je er meer over, want gezond leven en zich goed voelen,
dat wil toch iedereen ...
 
Een belangrijk onderdeel van de richting STW zijn de ‘integrale opdrachten’. Tijdens deze lessen werk je
vakoverschrijdend aan zowel sociale, technische als wetenschappelijke thema’s. Met opgezochte informatie ga je
zelfstandig of in groep aan de slag. Hierbij werk je aan de competenties onderzoeken, organiseren,
presenteren en reflecteren. Je doet opzoekwerk over bepaalde thema’s, je organiseert activiteiten voor verschillende
doelgroepen, je leert hoe je een mondelinge presentatie geeft, ... Hierbij is zelfstandig werken en goed kunnen
samenwerken een belangrijke vereiste.
 
Naast de richtingsvakken biedt STW een stevig luik algemene vorming. Hierbij ligt de nadruk op
sociale wetenschappen en natuurwetenschappen.
 
Deze richting is de juiste keuze voor jou
 
als je talent en interesse voor deze studierichting bleek in de talentenmodule Mens en Welzijn
als je sociaal voelend bent
als je op een creatieve manier met en voor mensen wil werken
als je graag in groep werkt
 

Lessenrooster

Terug naar tabel studieaanbod.