Studierichting: Sociaal-technische wetenschappen


Werk je graag in team? Heb je zin voor initiatief?

Gezond leven en zich goed voelen, dat wil toch iedereen…
Gezondheid, welzijn, voeding en milieu zijn sterk met elkaar vervlochten.
In de studierichting STW verdiep je je in de wetenschappelijke, technische en sociale aspecten van deze thema’s. Aan de hand van concrete situaties uit je eigen leefwereld en omgeving leer je er meer over.
Een belangrijk onderdeel van de richting STW zijn de ‘integrale opdrachten’. Zowel sociale, technische als wetenschappelijke thema’s neem je onder de loep. De opgezochte informatie verwerk je zelfstandig of in groep.
Aan het einde van de rit presenteer je je onderzoeksresultaten.
Naast de richtingsvakken biedt STW een stevig luik algemene vorming.

Lessenrooster

Leerjaar 3 4 5 6
Aardrijkskunde 1 1    
Engels 2 2    
Frans 3 3    
Geschiedenis 1 1    
Godsdienst 2 2    
Informatica 1 1    
Integrale opdrachten 6 6    
Lichamelijke opvoeding 2 2    
Muzikale opvoeding 1 1    
Natuurwetenschappen 4 4    
Nederlands 4 4    
Sociale wetenschappen 4 4    
Wiskunde 3 3    
Totaal aantal uren 34 34    

Terug naar tabel studieaanbod.