Studierichting: Wetenschappen STEM


In Wetenschappen STEM (zoals in Wetenschappen) krijg je een degelijke basisvorming voor wiskunde en wetenschappen.
Per week krijg je telkens 2 lesuren biologie, chemie en fysica. Het tweede lesuur wordt in deze vakken gebruikt voor labo,
proeven, veldwerk, ICT-toepassingen en verdieping van de leerstof.
Daarnaast krijg je een stevig pakket van 5 uren wiskunde. De combinatie van wiskunde en wetenschappen zorgt voor
de uitgesproken wetenschappelijke basis van deze studierichting.
 
Bovendien kan je in Wetenschappen STEM met 2 lesuren Project STEM en 1 lesuur Informatica STEM je nog meer verdiepen.
Je leert wetenschappelijke kennis en vaardigheden gebruiken om de snel evoluerende wereld beter te begrijpen:
abstract en probleemoplossend denken, onderzoek plannen, logisch redeneren, programmeren en kritische zin
ontwikkelen. In de STEM-projecten zullen thema’s aan bod komen die aansluiten bij actuele, maatschappelijke uitdagingen
rond duurzaamheid, energie en gezondheid.
 
Het is belangrijk dat je in de eerste graad sterke prestaties voor wiskunde neerzet. Je maakt graag oefeningen,
hebt inzicht in abstracte wiskundige structuren en je bent bereid de theorie grondig te studeren.
Je versterkt je wiskundige vaardigheden in argumenteren, verklaren en bewijzen. Tijdens de STEM-uren in de eerste graad
is een goedebasis gelegd voor deze richting.
 
Naast de richtingsvakken krijg je ook nog een brede algemene vorming.
 
Deze richting is de juiste keuze voor jou
 
als je talent en interesse voor deze richting duidelijk blijkt tijdens de STEM-uren in de eerste graad
als je graag uitzoekt hoe dingen werken
als je graag wiskundige uitdagingen aangaat en goed kan redeneren 
als je graag samen met anderen vanuit diverse invalshoeken op zoek gaat naar oplossingen
voor een wetenschappelijk/technisch vraagstuk
 
Lessenrooster
 

Terug naar tabel studieaanbod.