Talent voor CREATIE EN PRAKTIJK


In de onderstaande tabel vindt u alle vakken van deze richting terug, samen met het aantal lesuren per week.

 

 

B-stroom
Heb je het 6de leerjaar lager onderwijs gevolgd of ben je uiterlijk op 31 december van het 1ste jaar secundair
onderwijs 12 jaar geworden? Dan ben je van harte welkom in 1B.

  Talent voor Creatie en praktijk
In 1B hernemen we de basisstof van de lagere school. Nieuwe leerstof wordt trager onderwezen in 1B
dan in 1A. Je hebt minder verschillende leerkrachten en met ‘je handen kunnen of willen werken’ is
belangrijk. Je leert namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken. In de kleine klasgroep zul je je snel
thuisvoelen en krijg je de kans om je talenten zo goed mogelijk te ontplooien.

KEUZEUUR
MOGELIJKHEDEN :  1A: sport of media
                            1B: sport of natuur en exploratie

Meer sport?
Dan kan jij bij ons nog kiezen voor een extra lesuur sport, naast de uren LO uit het basispakket.
Zo willen we je aanmoedigen om meer te bewegen. Sportievelingen bieden we extra uitdagingen aan.
Bovendien zetten we in op teamgeest en samenwerken.

Geboeid door media?
In deze lessen besteden we extra aandacht aan de moderne media en dagen we je uit om er creatief mee
aan de slag te gaan door kleine en grotere projecten uit te werken. Daarnaast zetten we ook in
op mediawijsheid: hoe ga je verstandig om met socialemedia, hoe bescherm je jouw privacy?

Gek op natuur en exploratie?
In dit vak ga je op verkenningstocht in de natuur en leer je meer over hoe de natuur in elkaar zit
door eenvoudige en leuke proefjes.

Terug naar tabel studieaanbod.