Talent voor MENS en ONDERNEMEN (2de gemeenschappelijk leerjaar A)


In de onderstaande tabel vindt u alle vakken van deze richting terug, samen met het aantal lesuren per week.

  Talent voor Mens en ondernemen

In het eerste jaar kunnen onze leerlingen proeven van economie en huishoudkunde in het vak seminaries.Op basis van jouw interesse en talent kan je in het tweede jaar een keuze maken tussen deze twee studiegebieden. Het basispakket van de algemene vakken blijft echter hetzelfde, zodat een brede vorming gegarandeerd blijft.

Talent voor HANDEL EN ONDERNEMEN

In deze optie word je voorbereid op de richting Handel in het derde jaar. Je krijgt de vakken handel en dactylo. Ook krijg je tijdens het uur ‘wiskunde anders’ extra de kans om de leerstof op jouw tempo verder te verwerken.

Talent voor MENS EN WELZIJN

Deze optie bereidt je voor op de studierichting Sociale en technische wetenschappen (STW) in het derde jaar. Je hebt naast het basispakket een aantal specifieke vakken, zoals gezins- en consumentenwetenschappen en natuurwetenschappen. Tijdens de lessen Frans en wiskunde verwerk je de nodige basisleerstof.

BELANGRIJK

Hierbij willen we duidelijk stellen dat de keuze voor een talentmodule geen enkele leerling vastzet in een vooraf bepaald studietraject. Elke leerling heeft immers de vrijheid om een studierichting te kiezen in het derde jaar, rekening houdend met de eigen interesses en mogelijkheden.

 

Terug naar tabel studieaanbod.