Talentmodule CREATIE en PRAKTIJK (het beroepsvoorbereidend leerjaar)


In de onderstaande tabel vindt u alle vakken van deze richting terug, samen met het aantal lesuren per week.

  Talent voor Creatie en praktijk

De meeste leerlingen uit het eerste leerjaar B komen in het beroepsvoorbereidend leerjaar terecht. Leerlingen die in het eerste leerjaar A moeilijkheden ondervonden met de theoretische studievakken, kunnen ook voor het beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen. In het beroepsvoorbereidend leerjaar krijg je een algemene basisvorming. Bovendien krijg je ook een aantal vakken die een voorbereiding zijn op de studierichtingen Verzorging-Voeding of Kantoor en Verkoop in de tweede graad.

 

Terug naar tabel studieaanbod.