Uitstap naar Brussel - 6 ASO en 6 Handel


Op dinsdag 10 januari 2017 gingen we met de leerlingen van 6 ASO en 6 HA op uitstap naar Brussel. Een bezoek aan het federaal parlement bracht meer inzicht in de dagelijkse werking van onze democratie. Een bekwame gids leidde ons rond en bracht ons in de bekende vergaderruimten van de kamer van volksvertegenwoordigers en de senaat. Ook de commissiezalen, leeszaal en beroemde wandelgangen konden we doorkruisen. Dit bezoek vormde het sluitstuk van de lessen geschiedenis over de Belgische staatsstructuur en het politiek project in seminaries bij 6 ASO.

 

Later gidste François Louis, onze uitwisselingsstudent uit Brussel, ons door zijn geliefde Brussel. Hij liet ons enkele mooie en historisch belangrijke plekken zien en vertelde er enthousiast over.

 

6HA ging in de namiddag op zoektocht door de Nieuwstraat met een opdracht voor Frans. François raadde zijn medeleerlingen van 6 ASO aan om zeker eens kennis te maken met onze bekende Belgische surrealistische kunstenaar Magritte. En zo gebeurde, twee professionele gidsen vertelden met hart en ziel over leven en werk van Magritte en lichtten zo een tip van de sluier op, over zijn mysterieuze universum in het Magrittemuseum.