Visietekst derde graad


Welkom in de derde graad. De overgang van de tweede naar de derde graad kan voor sommige leerlingen groot zijn omdat de te verwerven kennis omvangrijker wordt en de te beheersen vaardigheden complexer. Bovendien ruimt de individuele zuivere leerstofverwerking plaats voor bredere informatieverwerking. De leerling moet dus meer en meer zelfstandig deel nemen aan het leerproces en zal ook zelf meer verantwoordelijkheid hiervoor krijgen en moeten nemen. Op deze manier komen we tegemoet aan de vakoverschrijdende eindtermen Leren Leren van de derde graad en bereiden we onze leerlingen voor op verdere studies aan de hogeschool of de universiteit.

We pakken dit uiteraard stap voor stap aan. We gaan ervan uit dat wie doet wat er tijdens de les gevraagd wordt al een heel eind geraakt. Voor 90% van de leerlingen verloopt de overgang vlot. De basisbeheersing van de vaardigheden is aanwezig en de methode voor optimale leerstofverwerking is grotendeels verworven. In dit geval verloopt de overgang van de tweede naar de derde graad vlot en sereen. Wel moet men rekening houden met punten die tijdelijk kunnen dalen omdat leerlingen even tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten van het leerplan. De punten weerspiegelen in hoeverre de leerlingen de nieuwe, complexere vaardigheden al verworven hebben, en de weg die ze nog te gaan hebben. In dat opzicht zijn punten op zich veel minder belangrijk dan de vakinhouden, methodes en strategieën die de leerlingen zich gaandeweg eigen maken.

Enkele leerlingen komen echter tot de vaststelling dat hun werkmethode (die toereikend was t.e.m. het vierde jaar) hen niet toelaat grote leerstofhoeveelheden te verwerken. Voor hen bieden we extra lessen Leren Leren aan. Tijdens deze sessies leren ze planningen maken, en verschillende methoden om inhouden van uiteenlopende vakken te structureren en te memoriseren. Uiteraard kunnen ze ook nog bij hun vakleerkrachten terecht voor tips en raadgevingen. Wie deze ook ter harte neemt en effectief uitvoert, verhoogt gevoelig zijn/haar slaagkansen.

Andere leerlingen kunnen vaststellen dat hun beheersing van de basisvaardigheden ontoereikend is. Vaak zijn deze leerlingen hier al eerder op gewezen. Van deze leerlingen verwachten de vakleerkrachten een stevige inspanning om, aan de hand van extra oefenmateriaal, hun achterstand weg te werken. Wanneer ze voldoende gemotiveerd zijn voor de gekozen studierichting en ze zelf initiatief en inzet tonen, kunnen de leerlingen deze achterstand wegwerken..

Ons doel is uiteraard om onze leerlingen zo vlot mogelijk doorheen de derde graad te loodsen en hen de nodige competenties bij te brengen. U mag, indien nodig, verschillende vormen van remediëring van ons verwachten. Anderzijds verwachten wij ook van onze leerlingen het nodige engagement en voldoende verantwoordelijkheidszin om hun eigen studies tot een succesvol einde te brengen.

Aarzel dus niet om een leerkracht te contacteren: tijdens oudercontacten of via berichten op smartschool of in de schoolagenda. Een opbouwende samenwerking tussen ouder, leerkracht en leerling is absoluut onontbeerlijk.

Benut dit komende schooljaar ook om uw begeleiding en gegeven structuur af te zwakken en aldus onze leerling in zijn/haar autonomie te laten groeien.

Aangeboden remediëring

1 Voor een toets of taak

1.1 Opmerkingen over studiehouding in de klas

Een goede en positieve studiehouding is de basis voor degelijke resultaten. Een leerling die duidelijk niet geïnteresseerd is, herhaaldelijk zit te dromen of te praten met klasgenoten en niet oplet, maakt het zichzelf zeer moeilijk om tot goede resultaten te komen. Als de uitleg door de leerkracht en het inoefenmoment gemist werden, zal het extra tijd en inspanning thuis vragen om dit in te halen.  Onoplettende leerlingen missen ook vaak studietips, waarschuwingen voor valstrikken bij toetsen en andere opmerkingen waar andere leerlingen heel wat aan hebben.

Ook een goede motivatie is nodig om de nodige inzet op te brengen. De leerlingen zullen dus bereid moeten zijn om hieraan te werken. Wanneer er telkens weer geprotesteerd wordt voor gelijk welke opdracht of taak, toont dit aan dat de leerling de noodzakelijke maturiteit mist voor deze studierichting in de derde graad.