Volledige opvoedingsproject: Pagina 8 of 8


NAWOORD

 

Maar het meest van al nog zullen de kinderen en jongeren in onze scholen gelukkig worden als zij mogen beleven wat Lodewijk Vincent Donche vurig hoopte: dat elke jonge mens de verrukking zou mogen beleven de tedere menslevendheid van God te voelen.

Dit opvoedingsproject is een oproep tot alle medewerkers die in de ‘beweging’ rond Donche staan om van dit waardenaanbod een mobiliserend en toekomstgericht levens- en leerproject te maken ten gunste van de kinderen en jongeren die ons worden toevertrouwd.

Dit is een werk voor beroepsmensen die voortdurend bekommerd zijn om kwaliteit.  Mensen die bereid zijn samen te werken in equipeverband en die bekwaam zijn dit pedagogisch project via een schoolwerkplan om te zetten in concrete, haalbare en verifieerbare praktijkdoelen. Deze postmoderne tijd vraagt echter vooral om de bravoure van nieuwe missionarissen die de hunkerende jonge mens van vandaag het uniek beeld van onze God tonen: een God die elk van ons zijn kind noemt en die wij mogen aanspreken als ‘lieve ouder’, die ons verlokt in vrijheid en nooit dwingt, voor wie de zwaarst gehandicapte gelijkwaardig is aan het meest creatieve genie, die barmhartig is tegenover de meest schamele mens, die de zwaksten het meest liefheeft, die mee-lijdt met mensen en ze altijd vergeeft, een God die er voor zorgt dat het leven het haalt op de dood.

Daarom is dit opvoedingsproject tengronde een appel om ons te riskeren aan het evangelie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar hoofdpagina opvoedingsproject.

Pagina's