Bijschrijfklas


Zowel voor leerlingen 1e graad van de A-stroom als van de B-stroom is er tijdens 4 middagen de kans

om bij te schrijven. De notities van gemiste lessen worden bijgewerkt door de leerling eventueel geholpen

door klasgenoten. De leerkracht die toezicht houdt, kan bijsturen waar nodig.