NIEUWE INSCHRIJVINGEN IN ONZE SCHOOL


 

Inschrijving voor het eerste jaar A of B

Omwille van de huidige coronamaatregelen verlopen de inschrijvingen digitaal. U kan uw dochter/zoon inschrijven in het eerste jaar met behulp van het volgende formulier:

https://forms.gle/sb6fPtDY4n29z73Y9

Indien u het aangewezen vindt om een persoonlijk (zorg)gesprek te voeren met een van onze leerlingbegeleiders/zorgleerkrachten, kan u contact opnemen met:

Inschrijving voor het tweede tot en met zesde jaar

De inschrijving van een nieuwe leerling die instroomt in het tweede tot en met het zesde jaar doet u via het volgende formulier:

https://forms.gle/EwkuKapdYGdTKxmp7

De ingezonden formulieren worden gecontroleerd op hun volledigheid. Indien nodig wordt u gecontacteerd om eventuele aanvullingen te doen. Na deze controle ontvangt u een e-mail met het ingevulde inschrijvingsformulier.

Als u problemen ondervindt bij het invullen van een digitaal formulier, neemt u best telefonisch contact op met onze school (03 410 12 54).

Wij volgen de verdere ontwikkelingen inzake de coronamaatregelen nauwlettend op. Als de maatregelen het toelaten, organiseren we begin juli en midden augustus enkele kennismakingsmomenten. Daarbij krijgt u de gelegenheid om het schoolgebouw te bezoeken, kennis te maken met verschillende leerkrachten uit de eerste graad en in te schrijven.

Voorlopig voorzien wij de volgende momenten:

  • Vrijdag 2 juli 2021
  • Maandag 16 augustus 2021

Concrete info over het tijdstip en de praktische organisatie zal u in de loop van het derde trimester op onze schoolwebsite kunnen vinden.

 

J. Rymen                                                             J. Maes

Coördinator 1ste graad                                         Directeur