Leren leren


Wij willen een school zijn die leerlingen leert zelfstandig te werken en te leren. Daarom bieden we onze leerlingen een krachtige leeromgeving. Bovendien geven we leerlingen bijkomende ondersteuning indien nodig . Wij willen hen leren een haalbare planning op te stellen, problemen te analyseren en aan te pakken. We begeleiden leerlingen ook in hun studie- en beroepskeuze.Verdere uitdieping vind je terug onder de rubriek pedagogisch project -> schoolvisie