Opvoedingsproject punt 1


1 We richten onze opvoeding op het leven

De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, ze is het leven zelf.

(J. Dewey)


 

  • Aan verantwoordelijkheidsbesef werken we o.a. via de regeling voor orde in de klas, de regeling om schriften aan te vullen voor zieke leerlingen en binnen de leerlingenraad.
  • De mensen van de cel leerlingenbegeleiding en de klastitularis hebben, misschien meer nog dan andere leerkrachten, aandacht voor de concrete persoon. Door klasgesprekken proberen we conflicten uit te praten, klassenraden houden in redelijke mate rekening met de thuissituatie van de individuele leerling en ook de mensen van het secretariaat hebben oog voor de kleine en grote problemen van onze leerlingen.
  • We proberen de realiteit en het echte leven in de klas te halen. In vele lessen en vakoverschrijdende activiteiten komt regelmatig de actualiteit aan bod.
  • Acties als leefsleutelactiviteiten, solidariteitsacties, schrijf-ze-vrij-dag dragen bij tot opvoeding naar vrede, verdraagzaamheid en solidariteit. Verder proberen we open te staan voor alle leerlingen, reageren we onmiddellijk op racistische opmerkingen en zorgen we voor een gelijkwaardige behandeling van ASO, TSO en BSO-leerlingen.

 

Terug naar hoofdpagina opvoedingsproject.