Opvoedingsproject punt 2


2 De totale persoonsvorming is voor ons belangrijk

Leren is stroomopwaarts varen, niet roeien in achteruitgang.

 

  • We hebben expliciet aandacht voor leerlingen die onder de maat van hun mogelijkheden blijven via de begeleiding, het leerlingendossier, CLB-begeleiding, persoonlijke begeleiding door vakleerkrachten, remediëring, agendataken en leerlingenvolgkaarten.
  • We werken aan onze prioritaire waarden en attitudes: beleefdheid, respect, engagement, stiptheid en orde.
  • We streven naar een hoog leerpeil door kwalitatieve lessen, waarin we leerlingen niet alleen de basis meegeven, maar ook uitbreiding en verdieping aanbieden, door vakgroepwerking, nascholing en studiebegeleiding.

 

Terug naar hoofdpagina opvoedingsproject.