Opvoedingsproject punt 3


3 We hebben een voorkeurliefde voor de zwaksten

Onderwijzen is een kunst van het hart

 

  • Dit vertaalt zich in de verwelkoming van leerlingen uit kansarme gezinnen. We proberen de financiële druk te beperken door een gespreide betaling van de kosten. Via het schoolcontract krijgen ouders ook steeds een kostenraming bij het begin van het schooljaar. Indien mogelijk, bieden wij handboeken te huur aan, zodat de aankoopprijs van nieuwe boeken beperkt kan worden.
  • We proberen jongeren een rijke waaier cultuur aan te bieden en hen gevoelig te maken voor toneel, poëzie, film, kunstprojecten en museumbezoek.
  • Door een doordacht excursiebeleid proberen we alle leerlingen zoveel mogelijk te bieden. Voor meerdaagse uitstappen die meer kosten dan €100, kunnen de leerlingen via acties financiële ondersteuning krijgen. De andere (meerdaagse) excursies proberen we zo goedkoop mogelijk te organiseren door gebruik te maken van openbaar vervoer, de fiets, en betaalbare arrangementen.
  • Leerlingen die het moeilijk hebben met studeren vinden in de eerste plaats steun bij de vakleerkracht of klasleerkracht. Eventueel kunnen ze bij de cel leerlingenbegeleiding of  het CLB terecht. 
  • Via specifieke opleidingsvormen in het BSO krijgen leerlingen die meer tijd en begeleiding nodig hebben, de kans zich op hun tempo aan te passen aan de verwachtingen van school en maatschappij.
  • We willen onze leerlingen de rijkdom van waardevolle relaties meegeven door bezinningsmomenten, door te werken aan sociale vaardigheden en allerlei vakoverschrijdende initiatieven. Verder leren we onze leerlingen ook zelf zorg op te nemen voor anderen via solidariteitsacties.

     

Terug naar hoofdpagina opvoedingsproject.