Opvoedingsproject punt 6


6 We gaan voor een goede samenwerking

Zonder enthousiasme is nog nooit iets groots tot stand gekomen

Emerson


 

  • We schenken veel aandacht aan communicatie tussen alle geledingen. Vakwerkgroepen, graadvergaderingen, studierichtingsgroepen en thematische werkgroepen bevorderen de samenwerking tussen leerkrachten.
  • Ook met leerlingen proberen we echt samen te werken door ze bv. verantwoordelijkheid te geven. Het begin van een schooljaar, buitenschoolse activiteiten, een vakoverschrijdend werk of een klasgesprek, het zijn allemaal kansen om met leerlingen afspraken te maken en verwachtingen te formuleren over de samenwerking.
  • Onze zesdejaars zijn peter of meter van onze eerstejaars. Zo werken ook zij bewust mee aan een goed schoolklimaat. Ze leren samen school maken, en veranderen  “de school” mee in “onze school”, waar iedereen zich goed mag voelen.

 

Terug naar hoofdpagina opvoedingsproject.