Remediëring


Het begeleiden van leerlingen behoort tot de basistaak van elke school en de kernopdracht
van elke leerkracht. De invulling ervan verschilt van school tot school.

Leerlingenbegeleiding krijgt vorm vanuit twee algemene opdrachten nl. preventie en remediëring.

Remediëring houdt de begeleiding en opvolging rond specifieke probleemsituaties in.

 • Taalachterstand

 • Studietips

 • Planningsbegeleiding

 • Schema's maken

 • Opvolgen van gegevens uit evaluaties

 • Hoe leerbeperkingen aanpakken

 • .....

 •  

Hoe wij dat op school willen waarmaken kan u lezen in onze visietekst per graad.

 1. Eerste graad gemeenschappelijk
 2. Tweede graad ASO/TSO
 3. Derde graad ASO/TSO