Schoolvisie : leren leren


1 Leren leren
Wij willen een school zijn die leerlingen leert zelfstandig te werken en te leren. Daarom bieden we onze leerlingen een krachtige leeromgeving. Bovendien geven we leerlingen bijkomende ondersteuning indien nodig. Wij willen hen leren een haalbare planning op te stellen, problemen te analyseren en aan te pakken. We begeleiden leerlingen ook in hun studie- en beroepskeuze.

 • een agenda die leerlingen aanzet hun werk goed te plannen;
 • wekelijkse controle van de agenda door de klasleerkrachten van de eerste graad;
 • remediëringsklassen voor Frans en wiskunde in de eerste graad;
 • bijschrijfklas: onder toezicht van vakleerkrachten notities aanvullen na een afwezigheid;
 • maandelijks aandacht voor een studietip in het tweede jaar;
 • probleemoplossend denken (wiskundekalender, onderzoekscompetenties, verkoopproject,…)
 • mogelijkheid tot avondstudie;
 • leerlingen kijken de proefwerken in bij de vakleerkracht of tijdens een leerlingcontact in de eerste graad;
 • geïntegreerde aanpak via de brochure “leren leren” in de eerste graad;
 • sessies leren leren in de tweede en derde graad;
 • inspraak in de planning van proefwerken in tweede en derde graad;
 • persoonlijke begeleiding door vakleerkrachten, klasleerkrachten, leerlingenbegeleiders;
 • een geleidelijke en begeleide aanpak in het groeien naar zelfstandig werken en leren;
 • regelmatige informatie over resultaten van taken, testen en studiehouding;
 • persoonlijke remediëring door vakleerkrachten wanneer er lessen werden gemist, of niet begrepen;
 • studiekeuzebegeleiding en informatie-avond voor leerlingen en ouders aan het einde van elke graad;
 • interactieve test i.v.m. leerhouding en motivatie voor leerlingen van de derde graad ASO/TSO.
 • sessies leren en leven in de eerste graad.

Terug naar hoofdpagina schoolvisie.