Studieaanbod


Het Sint-Calasanzinstituut is een dynamische school met een divers aanbod aan studierichtingen. 

In de eerste graad is er een A- en B-stroom. In het 4de jaar en de 3de graad zijn er studierichtingen binnen de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO.  In het 3de jaar zijn er - vanaf sept 2021 – acht studierichtingen binnen de drie finaliteiten:

  • Doorstroomfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs (universiteit + hogeschool).
  • Dubbele finaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op zowel hoger onderwijs (hogeschool) als op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS

Op 1 september 2019 ging de modernisering secundair onderwijs van start. Momenteel volgen alle leerlingen uit de eerste graad les in het gemoderniseerde secundair onderwijs. Vanaf schooljaar 2021-2022 zet deze modernisering zich stapsgewijs voort in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

In het schooljaar 2021-2022 zet de modernisering zich verder in het 3de jaar. Wij beschikken nog niet over alle informatie. De studieprofielen en lessentabellen van de studierichtingen in het 3de jaar, zullen in de loop van de maand april op onze schoolwebsite gepubliceerd worden. 

Op de digitale infoavond van maandag 26/04 geven we hierover verdere duiding.