Volledige opvoedingsproject


De Inrichtende Macht, de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar, heeft vanuit de spiritualiteit van de stichter S.J. L. Donche een eigentijds opvoedingsproject uitgeschreven.  Vanuit deze algemene visietekst zijn we allen werkzaam in onze school. 

De eerste inspiratiebron blijft het Evangelie door de stichter vertaald naar de onderwijswereld toe en neergeschreven in ons opvoedingsproject.

OPVOEDINGS

PROJECT

 

ZUSTERS

DER CHRISTELIJKE SCHOLEN

VAN VORSELAAR

 

I N L E I D I N G

Donche wilde Jezus nadoen en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn opvoedingsproject.Hij beklemtoonde dat goede opvoeding:

 

1     gericht is op het leven van

       concrete kinderen of

       jongeren,

2     streeft naar een totale

       persoonsvorming,

3     getuigt van een voorkeurliefde

       voor de zwaksten,

4     steunt op een persoonsbevorderende

       relatie,

5     een bijzondere zorg betoont

       voor geloofsopvoeding,

6     veel van haar kracht haalt uit

       samenwerking en communio.

We leven in een unieke tijd.  De tijd kantelt: de cultuur van gisteren ligt in de kering met de cultuur van morgen.  Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan.  Daarom is dit geen makkelijke tijd maar tegelijk toch ook een gunstige tijd om op te voeden.

Deze kentering werpt immers een schaduw af op mensen.  Ze zijn in verwarring, twijfelen aan de toekomst, voelen zich innerlijk leeg.  Hun vertrouwen is zoek.  Deze maatschappij lijkt soms moe en zonder  project.  Iedereen is door deze tijd getekend: jong en oud, opvoedeling en opvoeder.  We staan dan ook sterker dan voorheen voor de uitdaging – samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst.  De nieuwe cultuur – in dialoog – voorbereiden is dé kernopdracht van opvoeden vandaag.

Deze kanteling van de tijd wekt echter ook enthousiasme.  De weg naar morgen ligt breed open, de menselijke creativiteit schept onvermoede kansen, er leeft een scherpe honger naar zingeving, vele zinzoekers voorvoelen de kans op een nieuwe samenleving.

Deze tijd hunkert ongetwijfeld naar hoop.  Daarom is het broodnodig dat wij opvoeders vertrekken vanuit een grondhouding van hoop en geloof in de toekomst.  Dan vooral zullen wij kinderen en jongeren echt aanspreken.

Vanuit dit opzicht is het een voorrecht te geloven in het evangelie.  Want deze boodschap verhaalt dat de mens bekwaam is tot het goede.  Het evangelie motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen.  Bovendien schenkt het de gelovige een sterk vertrouwen in de toekomst omwille van de aanzegging dat er een Betrouwbare is die zich heeft ingevoegd in de geschiedenis en Die niet ophoudt de belofte te herhalen dat Hij alles ooit ten goede zal keren.

Lodewijk Vincent Donche was een man van hoop.  Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen in beweging zette.  Zijn sterk charisma leeft nog verder tot op vandaag.

Donche was een spirituele mens, het was hem aan te zien dat hij in voeling leefde met het Mysterie dat ons overstijgt.  Hij werd gegrepen door Jezus Christus, en hij werd diep geraakt door de armen van zijn tijd.

Het stichtingscharisma van deze gedreven man bestond er in dat hij zich omringde met vrouwen om het evangelie in praktijk te brengen door opvoeding en onderwijs.  Hij zag Jezus als het fundament voor dit levensproject en hij hoopte door deze dienst aan de armen God te eren.

Lodewijk Vincent Donche was een visionair.  Hij had een aanstekelijke visie die hertaald in deze tijd een mobiliserend project aanbiedt op de maat van morgen!