Begeleiding op onze school

Het begeleiden van onze leerlingen doorheen hun middelbare schoolcarrière is geen aparte opdracht, maar zit verweven in onze schoolcultuur.
Alle initiatieven die we nemen, hebben verschillende doelen:

  • We hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen, zowel op school als in de klas.
  • We zetten in op kwaliteitsvol onderwijs, waarin we leerlingen aan de ene kant voldoende willen uitdagen en aan de andere kant willen ondersteunen waar nodig.
  • In onze zorg voor leren leren stimuleren we jongeren om zelfstandig te leren werken en studeren.
  • Via ons evaluatiesysteem en het geven van feedback willen we leerlingen duidelijk maken waar ze staan in hun leerproces, en welke stappen ze kunnen zetten om zich verder te ontwikkelen.


Hieronder leest u meer over enkele aspecten op onze school op het vlak van begeleiding.