Leerlingbegeleiding

Een luisterend oor en een warm hart voor iedereen
Hoe werkt onze leerlingenbegeleiding?

Elke graad heeft een leerlingenbegeleider bij wie elke leerling altijd terecht kan voor een gesprek
Onze leerlingenbegeleiders zijn bekommerd om het socio-emotionele welzijn van onze leerlingen. Zij kunnen er terecht met al hun vragen, twijfels en problemen.
Leerlingenbegeleiders luisteren, zoeken oplossingen waar mogelijk of verwijzen door naar CLB, ondersteuningsnetwerk of externe partners zoals Tejo, JAC …   
Ze doen dit alles zonder te oordelen of te sanctioneren. De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Leerlingenbegeleiders gaan regelmatig in overleg met de directie, klasleerkrachten, klassenraden, CLB, ondersteuners en externe partners. Ze behouden het helikopterperspectief. Ook de ouders van onze leerlingen kunnen in gesprek gaan met een leerlingenbegeleider. Samen bouwen we aan het leren, leven en kiezen van onze leerlingen.

In samenwerking met alle leerkrachten hebben onze leerlingenbegeleiders aandacht voor: – Het welbevinden op school en in de klas.
– Kwaliteitsvol lesgeven.
– Zorg voor leren leren.
– Zorg voor evaluatie.

Voor leerlingen met nood aan verhoogde zorg gaan leerlingenbegeleiders in overleg met de klassenraad voor het opstellen van ondersteunende maatregelen zoals:
– het gebruik van extra hulpmiddelen
– proefwerken afleggen in de zorgklas (meer tijd en begeleiding)
– taal- en leerondersteunig in samenwerking met begeleidende leerkrachten die dit op onze school inrichten.

Voor leerlingen met specifieke noden waarvoor het aanbod verhoogde zorg onvoldoende ondersteuning biedt, gaan onze leerlingenbegeleiders in overleg met de CLB-medewerkers en/of het ondersteuningsnetwerk. Dit overleg komt er steeds na een concrete hulpvraag, opgesteld door de klassenraad. De verschillende partijen bespreken welke extra, specifieke maatregelen er nodig zijn. 

Ook ouders kunnen een gesprek aanvragen met onze leerlingenbegeleiders indien ze een bepaalde zorg wensen te bespreken. Er kan ook steeds contact opgenomen worden met onze CLB-medewerkers.
Onze leerlingenbegeleiders werken ook nauw samen met de leerlingencoach en zijn team. Hij volgt in eerste lijn allerlei incidenten op waarbij leerlingen de schoolregels overtreden. De leerlingencoach gaat in gesprek met de leerling en hoopt haar/hem tot zelfreflectie te brengen. Soms is sanctioneren noodzakelijk om de betrokken leerling(en) weer op het juiste spoor te krijgen. De leerlingencoach treedt ook bemiddelend op in conflictsituaties binnen de klas of tussen leerlingen uit verschillende klassen. Dit doet hij in nauw overleg met de klastitularis en leerlingenbegeleiders, die -vanuit een goede opvolging-  begeleidende gesprekken verder voeren.

Wie zijn onze leerlingenbegeleiders?

Van links naar rechts 

  • Eva Janssens – leerlingbegeleider tweede graad Do/Do-Ar finaliteit en derde graad ASO/TSO 
  • Els Bellens – leerlingbegeleider eerste graad gemeenschappelijk 
  • Maria Seyen – leerlingbegeleiding eerste graad gemeenschappelijk 
  • Jana Lambrechts – leerlingbegeleiding 1B/2B/BSO/Ar-finaliteit