Derde graad

Momenteel bieden we in de derde graad studierichtingen aan in ASO, TSO en BSO. Wenst u meer informatie over ons huidig studieaanbod in de derde graad ASO, TSO of BSO? Dan verwijzen wij u graag door naar onze infogids over de derde graad. Deze informatie is alleen nog van toepassing op schooljaar 2022-2023 voor de leerlingen van de derde graad. Vanaf schooljaar 2023-2024 is deze infogids alleen nog van toepassing voor leerlingen van het tweede jaar van de derde graad (het zesde jaar secundair onderwijs).

Vanaf schooljaar 2023-2024 zet de modernisering zich stapsgewijs voort in de derde graad van het secundair onderwijs. Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden wij in het eerste leerjaar van de derde graad een nieuw, gemoderniseerd studieaanbod aan in de drie finaliteiten, als vervolg op de studierichtingen in de tweede graad. Tijdens het schooljaar 2024-2025 zet deze modernisering zich voort in het tweede leerjaar van de derde graad.

Hieronder kan u alvast doorklikken naar de eerste info die wij kunnen geven over deze gemoderniseerde studierichtingen in de derde graad.

Net zoals in de tweede graad hebben wij in de gemoderniseerde derde graad een aanbod binnen de drie finaliteiten:

  • Doorstroomfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs (universiteit + hogeschool).
  • Dubbele finaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op zowel hoger onderwijs (hogeschool) als op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.
 

Binnen de doorstroomfinaliteit onderscheiden we nog twee soorten studierichtingen:

  • Domeinoverschrijdende studierichtingen: deze studierichtingen zijn abstract theoretisch. Ze bereiden voor op studiesucces in een brede waaier aan academische bacheloropleidingen (universitaire studies) en professionele bacheloropleidingen (hogeschool).
  • Domeingebonden studierichtingen: deze studierichtingen zijn abstract theoretisch. Ze beogen studiesucces voor een selectie van academische bacheloropleidingen (universitaire studies) en professionele bacheloropleidingen (hogeschool) die in het verlengde liggen van je studiedomein in het middelbaar.

Ontdek onze studierichtingen in de derde graad: