Leren leren

Op school is het belangrijk dat je leert om zelfstandig te werken en leren. Daarom bieden we onze leerlingen een krachtige leeromgeving aan en voorzien we ondersteuning waar nodig.   

Er is een duidelijke opbouw doorheen de verschillende graden. 

In de eerste graad werken de leerlingen doorheen het schooljaar aan verschillende leermethodes, weekplanningen … Deze tips worden gebundeld in een mapje ‘Leren Leren’, waar elke vakleerkracht mee aan de slag gaat. Bovendien begeleiden we de leerlingen met het opstellen van een haalbare planning bij hun eerste proefwerken. Op het einde van elke graad wordt er voldoende aandacht besteed aan het maken van een gegronde studiekeuze. 

In de tweede graad richten we in het derde jaar het vak leerlabo in. Het eigen leerproces in handen nemen staat hierbij centraal. We coachen de leerlingen om de leerstof te verwerken met efficiënte leerstrategieën. Daarnaast reflecteren we samen over dat leerproces en de behaalde resultaten. Op basis van die reflectie(s) stellen we een concreet en persoonlijk actieplan op om verder te groeien en het leerproces (nog) beter aan te pakken. We staan ook stil bij het plannen van het schoolwerk en hebben aandacht voor stress en faalangst. In het vierde jaar hebben de leerlingen al deze tools in handen om zelfstandig verdere stappen te ondernemen. Er wordt ook hier aandacht besteed aan het maken van een goede studiekeuze. 

In de derde graad ligt de nadruk op nog meer zelfstandigheid bij het studeren en plannen. De ondersteuning vertaalt zich eerder in het begeleiden op vlak van verdere studiekeuze in het hoger onderwijs of beroepskeuze.