Studieaanbod

Het Sint-Calasanzinstituut is een dynamische school met een divers aanbod aan studierichtingen.  

In de eerste graad is er een A-stroom en een B-stroom. In de tweede graad is ons studieaanbod afgestemd op de modernisering van het secundair onderwijs. Vanaf schooljaar 2023-2024 zet deze modernisering zich stapsgewijs voort in het eerste jaar van de derde graad, en een schooljaar later in het tweede jaar van de derde graad. 

 In ons gemoderniseerd studieaanbod zijn er acht studierichtingen binnen drie finaliteiten.

  • Doorstroomfinaliteit: studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit zijn uitgesproken theoretische studierichtingen. Alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool). Binnen de doorstroomfinaliteit onderscheiden we nog twee soorten studierichtingen:
    • Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Deze studierichtingen bieden verdieping aan voor meerdere vakken en bereiden leerlingen voor op een brede waaier aan studies aan de universiteit (academische bachelors). Het omvat de vroegere ASO-studierichtingen.
    • Domeingebonden doorstroomfinaliteit. Deze studierichtingen bereiden leerlingen voor op een professionele bachelor (hogeschool) of specifieke richtingen aan de universiteit, nl. studies in het verlengde van de studierichting. Onder de domeingebonden doorstroomfinaliteit vallen de vroegere theoretische TSO-studierichtingen.

  • Dubbele finaliteit: deze studierichtingen zijn praktisch-theoretisch. Alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op zowel hoger onderwijs (professionele bachelors of hogeschool) als op de arbeidsmarkt. De studierichtingen die hieronder vallen, zijn de vroegere meer praktische TSO-studierichtingen.

  • Arbeidsmarktfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, zijn praktische studierichtingen. Ze bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het zijn de vroegere BSO-studierichtingen.