Eerste jaar

Heb je het getuigschrift van het basisonderwijs gehaald? Dan ben je van harte welkom in 1Aa of 1Ac.

Behaalde je goede resultaten in de basisschool en heb je zin in extra uitdaging? Dan kies je voor 1Aa. We bieden je een stevige basisvorming aan die we aanvullen met verdieping en uitbreiding. Ook tijdens het uur wiskunde plus ga je op deze weg verder en ligt de klemtoon op verdere verdieping en uitbreiding van de leerstof.

Heb je de focus liever op de basisleerstof? Kies dan voor 1Ac. Je krijgt dezelfde basisvorming als in 1Aa, maar zonder de verdieping en uitbreiding. In het uur wiskunde plus voorzien we voldoende ruimte om de basisleerstof verder in te oefenen en indien nodig te remediëren.

Zowel in 1Aa als in 1Ac zorgen we ervoor dat je je computervaardigheden kan ontwikkelen door een gemeenschappelijk uur ICT in te richten.

Naast het grote pakket met uren aan basisvorming dat voor elke leerling in het eerste jaar identiek is, kies je in onze school voor een pakket talenturen. Je kiest talenturen die aansluiten bij jouw interesses en mogelijkheden. In het eerste jaar kies je uit talent voor Latijn, talent voor Mens en Ondernemen, talent voor STEM of talent voor Taal.

Ondervond je soms moeilijkheden in de lagere school? Leer je vooral al doende? Ben je graag actief bezig? Dan ben je van harte welkom in 1B. In 1B hernemen we de basisstof van de lagere school. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1Aa/1Ac. In de kleine klasgroep zul je je snel thuis voelen en krijg je de kans om je talenten zo goed mogelijk te ontplooien!

Ontdek de talentmodules in 1Aa/Ac

Ontdek de talentmodule in 1B