Eerste jaar B: talent voor Creatie en Praktijk

Heb je het 6de leerjaar lager onderwijs gevolgd of ben je uiterlijk op 31 december van het eerste jaar secundair onderwijs 12 jaar geworden? Dan ben je van harte welkom in 1B.

In 1B hernemen we de basisstof van de lagere school. Nieuwe leerstof wordt trager onderwezen in 1B dan in 1Aa/1Ac. Tijdens de vier uren projectwerking ga je aan de slag met wat je geleerd hebt.

‘Met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk. Je leert namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken. In de kleine klasgroep zul je je snel thuis voelen en krijg je de kans om je talenten zo goed mogelijk te ontplooien.

Lessenrooster eerste leerjaar B