CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Wat doen de CLB-medewerkers concreet?

  • Informeren, screenen, onderzoeken van leerlingen individueel of klassikaal
  • Begeleiden van leerlingen met ernstige en/of specifieke problemen. De leerlingen melden zichzelf aan, komen op vraag van de ouders of zijn doorverwezen door leerkrachten.
  • Informeren en ondersteunen van ouders.
  • Huisbezoek
  • Advies aan leerkrachten of cel leerlingenbegeleiding
  • Verwijzen naar en contacteren van externe hulpverlening.
 
Zij begeleiden de leerlingen vanaf de instap in de kleuterschool tot het verlaten van het secundair onderwijs.
 

Onze school werkt samen met CLB 1 Antwerpen middengebied.

Mgr.Donchelei 9 – 2290 Vorselaar
014/50 74 00
[email protected]

Openingsuren: 9.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 16.00 u. (op maandag tot 19.00 u.)