Tweede jaar

In het tweede jaar hanteren we dezelfde filosofie als in het eerste jaar. In 2Aa komt de basisleerstof aan bod en maken we ook tijd voor verdieping en uitbreiding. In 2Ac leggen we de klemtoon vooral op de basis. Bovenop de uren basisvorming kies je een pakket talenturen die aansluiten bij jouw interesses en mogelijkheden.

 

Je vult je persoonlijk uurrooster ten slotte nog aan met een van de volgende keuze-uren: ICT, Project G of sport.

 

Geboeid door ICT? Kies dan voor deze optie! In dit lesuur besteden we extra aandacht aan de moderne media en dagen we je uit om er creatief mee aan de slag te gaan door kleinere en grotere projecten uit te werken.

 

In Project G willen we jouw talenten op een andere manier aanspreken. G staat voor gevoelens… Welke gevoelens herken ik bij mezelf en bij anderen? Hoe leer ik mezelf beter uiten en probeer ik anderen beter aan te voelen? G staat ook voor geluk… We willen met jou stilstaan bij wat geluk is en welke invloed je daar zelf kan op uitoefenen. Gelukkige mensen zitten beter in hun vel, staan sterker in hun schoenen en zijn aangenamer gezelschap.

 

Liever sport? Voor al wie zin heeft om meer te bewegen op school bieden we naast de twee uren lichamelijke opvoeding uit de basisvorming nog een extra uurtje sport aan. Tijdens deze sportles zetten we in op algemene fitheid, samenwerking en fair-play. Dit extra uur sport staat los van de lessen lichamelijke opvoeding en biedt vernieuwende uitdagingen aan voor elke leerling.

 

De meeste leerlingen uit het eerste leerjaar B (1B) komen in het tweede leerjaar B (2B) terecht. Leerlingen die in het eerste leerjaar Aa/Ac moeilijkheden ondervonden met de theoretische studievakken, kunnen ook voor 2B kiezen. In 2B krijg je een algemene basisvorming. Bovendien krijg je ook specifieke uren Economie en Organisatie / Maatschappij en Welzijn. Zo bereiden we je voor op de vervolgstudierichtingen in de tweede graad.

Ontdek de talentmodules in 2Aa/2Ac

Ontdek de talentmodule in 2B