Tweede jaar Aa en Ac

In het tweede jaar hanteren we dezelfde filosofie als in het eerste jaar. In 2Aa komt de basisleerstof aan bod en maken we ook tijd voor verdieping en uitbreiding. In 2Ac leggen we de klemtoon vooral op de basis. 

Hierbij willen we duidelijk stellen dat de keuze voor een talentmodule geen enkele leerling vastzet in een vooraf bepaald studietraject. Elke leerling heeft immers de vrijheid om een studierichting te kiezen in het derde jaar, rekening houdend met de eigen interesses en mogelijkheden. 

Bovenop de uren basisvorming kies je een pakket talenturen die aansluiten bij jouw interesses en mogelijkheden. 

Je vult je persoonlijk uurrooster ten slotte nog aan met een van de volgende keuze-uren: ICT, Project G of Sport. 

Talent voor Latijn

In het tweede jaar zal je je nog verder verdiepen in de leefwereld van de Grieken en Romeinen. We vertrekken hiervoor vaak vanuit Latijnse teksten. Zowel taal, cultuur als redeneren, argumenteren, filosoferen, puzzelen en analyseren komen aan bod. Dit zal je helpen om inzicht te krijgen in het systeem van taal. Daarnaast helpt dit je om het Nederlands en vreemde talen beter te begrijpen. Hierdoor ontwikkel je ook de vaardigheid om vlot grotere gehelen aan leerstof te verwerken. Je krijgt 5 lesuren Latijn in deze talentmodule. 

De talentmodule Latijn in het tweede jaar kan alleen gekozen worden door leerlingen die in het eerste jaar ook Latijn volgden.

Talent voor Maatschappij en Welzijn

Je bent geïnteresseerd in de mensen rondom je, je wil weten hoe ze omgaan met elkaar. Je bent je ervan bewust dat je niet alleen leeft.  

Je wil leren hoe mensen een gezonde levensstijl kunnen ontwikkelen en gebruikt daarvoor je wetenschappelijke kennis. Je bent ook geïnteresseerd in de mens en zijn gedrag en wil je sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Binnen de 5 lesuren van deze talentmodule leg je verbanden tussen theorie en praktijk binnen thema’s die gelinkt zijn aan levensstijl en gedrag. 

Je kan zowel in 2Aa als in 2Ac kiezen voor deze talentmodule.

Talent voor Economie en Organisatie

Je hebt interesse in de actualiteit en wil te weten komen hoe de consument, de ondernemingen en de overheid in onze samenleving functioneren en hoe ze met elkaar verweven zijn. Je bent graag bezig met allerlei ICT-toepassingen die je toelaten om informatie te verzamelen en te verwerken. 

Voor een uitdaging als het uitwerken van een ondernemend project, samen met je leerkracht en je klasgenoten, deins je niet terug. 

Integendeel, je ziet het als een kans om te leren hoe je moet ‘zakendoen’. Al deze aspecten van Economie en Organisatie komen aan bod in de 5 lesuren van deze talentmodule. 

Je kan zowel in 2Aa als in 2Ac kiezen voor deze talentmodule.

Talent voor STEM en Wetenschappen

Het tweede jaar STEM-Wetenschappen komen wiskunde, wetenschappen, programmeren en wetenschappelijke onderzoeksmethoden geïntegreerd aan bod. De uitdaging om probleemoplossend te denken spreekt je aan en je vindt het interessant om te zien hoe wetenschappelijk onderzoek de samenleving beïnvloedt. Tijdens de 5 lesuren STEM-Wetenschappen krijg je de kans om zowel je wetenschappelijk redeneervermogen als de praktische toepassing ervan verder te oefenen. 

Je kan zowel in 2Aa als in 2Ac kiezen voor deze talentmodule.

Talent voor Taal en Wetenschappen

In deze talentmodule ligt de nadruk op een brede vorming, zowel wat betreft het verwerven van inzicht in verschillende talen, als in het toepassen van een wetenschappelijke methode. Je wordt gestimuleerd om taal te gebruiken in communicatie en leert verschillende taalvarianten kennen tijdens groepswerken en presentaties. Dat zal vooral in het Nederlands gebeuren, maar Frans en Engels komen ook regelmatig aan bod. Verder heb je interesse in hoe je verschijnselen uit het dagelijks leven kan verklaren vanuit de natuurwetenschappen. Je zal tijdens 3 lesuren je taalvaardigheid aanscherpen en gedurende 2 lesuren je wetenschappelijke kennis en redeneervermogen uitbreiden. 

Je kan zowel in 2Aa als in 2Ac kiezen voor deze talentmodule.

Lessenrooster tweede leerjaar A