Tweede graad

In onze tweede graad bieden wij maar liefst acht studierichtingen aan. Er is een aanbod binnen de drie finaliteiten:

  • Doorstroomfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs (universiteit + hogeschool).
  • Dubbele finaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op zowel hoger onderwijs (hogeschool) als op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.
 

Binnen de doorstroomfinaliteit onderscheiden we nog twee soorten studierichtingen:

  • Domeinoverschrijdende studierichtingen: deze studierichtingen zijn abstract theoretisch. Ze bereiden voor op studiesucces in een brede waaier aan academische bacheloropleidingen (universitaire studies) en professionele bacheloropleidingen (hogeschool).
  • Domeingebonden studierichtingen: deze studierichtingen zijn abstract theoretisch. Ze beogen studiesucces voor een selectie van academische bacheloropleidingen (universitaire studies) en professionele bacheloropleidingen (hogeschool) die in het verlengde liggen van je studiedomein in het middelbaar.

De leerlingen uit de tweede graad duiken in Project K. Met de K van ‘kom uit uw kot’, maar ook van ‘kies maar hoe je dat doet’. Met de K van ‘kijk eens naar de wereld rondom u’ maar ook de K van ‘kan het ook anders’. Iedereen heeft wel iets te vertellen. Sommigen doen dat met woorden, sommigen met beelden, sommigen laten hun lichaam het verhaal vertellen, sommigen gebruiken klanken … Wie durft, beïnvloedt. Wie ontdekt, geniet. Tijdens Project K ontdek je samen met andere leerlingen manieren om je creatieve ei te leggen. Je krijgt technieken aangereikt om je ei mooier te maken en broedt het uit in een veilige en uitdagende omgeving. Tijd voor elke leerling om te schitteren!

In de tweede graad zal je leren om een grotere hoeveelheid leerstof te verwerken. Om je alle mogelijkheden te bieden om de leerstof op een zelfstandige basis te leren verwerven, richten we in het derde jaar Leerlabo in. Hier krijg je de kans om je leerproces zelf in handen te nemen. Tijdens dit traject word je vakkundig begeleid. We spelen in op de situatie van elke leerling.

Ontdek onze studierichtingen in de tweede graad:

Duik in Project K!

Uniek in onze school: Leerlabo