Tweede graad

In onze tweede graad bieden wij maar liefst acht studierichtingen aan. Er is een aanbod binnen de drie finaliteiten:

  • Doorstroomfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs (universiteit + hogeschool).
  • Dubbele finaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op zowel hoger onderwijs (hogeschool) als op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktfinaliteit: alle richtingen die hiertoe behoren, bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.
 

Binnen de doorstroomfinaliteit onderscheiden we nog twee soorten studierichtingen:

  • Domeinoverschrijdende studierichtingen: deze studierichtingen zijn abstract theoretisch. Ze bereiden voor op studiesucces in een brede waaier aan academische bacheloropleidingen (universitaire studies) en professionele bacheloropleidingen (hogeschool).
  • Domeingebonden studierichtingen: deze studierichtingen zijn abstract theoretisch. Ze beogen studiesucces voor een selectie van academische bacheloropleidingen (universitaire studies) en professionele bacheloropleidingen (hogeschool) die in het verlengde liggen van je studiedomein in het middelbaar.

Artistieke vorming (Project K): Ontdek, creëer, schitter!

De leerlingen uit de tweede graad duiken in Project K. Met de K van ‘kom uit uw kot’, maar ook van ‘kies maar hoe je dat doet’. Met de K van ‘kijk eens naar de wereld rondom u’, maar ook de K van ‘kan het ook anders’. Iedereen heeft wel iets te vertellen. Sommigen doen dat met woorden, sommigen met beelden, sommigen laten hun lichaam het verhaal vertellen, sommigen gebruiken klanken … Wie durft, beïnvloedt. Wie ontdekt, geniet. Tijdens Project K ontdek je samen met andere leerlingen manieren om je creatieve ei te leggen. Je krijgt technieken aangereikt om je ei mooier te maken en broedt het uit in een veilige en uitdagende omgeving. Tijd voor elke leerling om te schitteren!

Persoonlijke en maatschappelijke vorming

In onze lessen Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming gaan we verder dan alleen theoretische kennis. We duiken diep in onderwerpen als identiteit, diversiteit en maatschappelijke vraagstukken door middel van boeiende gesprekken, uitdagende activiteiten en praktische oefeningen.

Tijdens de lessen Leerlabo gaan we aan de slag met leren studeren. Via de werking van het brein ontdekken we welke studiemethodes werken en effectief zijn. We gaan ook concreet aan de slag en passen verschillende leerstrategieën toe op onze leerstof. Daarnaast onderzoeken we de effecten van slaap, stress, gsm-gebruik, beweging en roesmiddelen op de werking van onze hersenen.

Onze identiteit nemen we tijdens andere lessen onder de loep. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe verhoud ik me tot anderen? Hoe reageer of communiceer ik in een groep? Naast identiteit komt dus ook diversiteit aan bod, want elk individu op onze school en in onze samenleving is anders. Tijdens deze lessen reflecteren we veel, leren we bij over elkaar via gesprek en uitwisseling. We stellen vragen en kruipen soms in de huid van de ander. Leren van en met elkaar!

De wereld staat niet stil. We vinden het daarom ook belangrijk om naar de maatschappij rondom ons en verder weg te kijken. We vinden het belangrijk om onze leerlingen breed te vormen en te laten stilstaan bij hun mens- en wereldbeeld. Begrippen als burgerschap, mensenrechten, ontwikkelingsdoelen, politiek en media komen zeker aan bod. We gaan in gesprek en debat, nodigen als het kan sprekers uit, gaan op verkenning … kortom we brengen de wereld in de klas en de klas in de wereld!

Ontdek onze studierichtingen in de tweede graad: