Bedrijf en Organisatie

In Bedrijf en Organisatie bestudeer je allerlei aspecten uit de economie en de toegepaste bedrijfswetenschappen zoals het keuzegedrag van de producent, competitieve markten, accounting en personeelsbeheer. Deze studierichting is meer praktijkgericht dan Economische Wetenschappen.

Je leert hoe dit alles het leven in en rond een bedrijf beïnvloedt: de boekhouding, de commerciële administratie, het logistieke luik, … 

In de tweede graad maak je ook al kennis met de werkvloer en de beroepscompetenties (kennis, vaardigheden en bijpassende attitudes) die daarmee samenhangen. 

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Deze richting is de juiste keuze voor jou: 

  • als je je wil verdiepen in het reilen en zeilen van de bedrijven en de ondernemingen. 
  •  als je wil leren om verworven kennis en inzichten aan te wenden bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële vaardigheden. 
  • als je bij het uitvoeren van opdrachten doelgericht gebruik wil leren maken van digitale toepassingen. 
  • als je wil leren om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, te adviseren en te begeleiden. 

In de derde graad kan je doorstromen naar Bedrijfsorganisatie.

Maatschappij en Welzijn

Maatschappij en Welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je krijgt een wetenschappelijk-theoretische basis over gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen en communicatie. Je leert over de mens en zijn plaats in de samenleving, je gaat dieper in op maatschappelijke thema’s. 

Vanuit een theoretische benadering leer je kijken naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij heb je aandacht voor de ontwikkeling en het gedrag van mensen én voor aspecten van anatomie en fysiologie. Op basis daarvan leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren bij kinderen, jongeren en volwassenen. Je houdt rekening met hun wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. 

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Deze richting is de juiste keuze voor jou: 

  • als je sociaal en communicatief vaardig bent. 
  •  als je theoretische en praktische inzichten wil verwerven binnen het domein ‘maatschappij en welzijn’. 
  •  als je op een creatieve manier met en voor mensen wil werken. 
  •  als je een brede interesse hebt in mensen, jong en oud. 

In de derde graad kan je doorstromen naar Opvoeding en begeleiding.