Bedrijfsorganisatie

Studierichtingsprofiel

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je doet als leerling inzichten op zowel vanuit theoretisch oogpunt in de algemene economie als vanuit praktisch oogpunt in de bedrijfskunde. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Verder studeren / Arbeidsmarkt

Deze studierichting met dubbele finaliteit is erop gericht om leerlingen zowel voor te bereiden op doorstroom naar het hoger onderwijs als op het betreden van de arbeidsmarkt. Je kan bij uitstek verder studeren in professionele bacheloropleidingen die aansluiten bij de (bedrijfs)economie, de bedrijfskunde, en de commerciële sector. Daarnaast heb je voldoende professionele competenties ontwikkeld om je eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt in een ondersteunende functie binnen het domein van de bedrijfsorganisatie.

Opvoeding en Begeleiding

Studierichtingsprofiel

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt als leerling een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, aspecten van relevante wetgeving en deontologie. Je bestudeert de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de kinderopvang. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leer je als eventueel toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteer je je op het begeleiden van mensen met een beperking.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Verder studeren / Arbeidsmarkt

Deze studierichting met dubbele finaliteit is erop gericht om leerlingen zowel voor te bereiden op doorstroom naar het hoger onderwijs als op het betreden van de arbeidsmarkt. Je kan bij uitstek verder studeren in professionele bacheloropleidingen die aansluiten bij de sociale sector, de (toegepaste) pedagogie, het onderwijs, en het sociaal(agogisch) werk. Daarnaast heb je voldoende professionele competenties ontwikkeld om je eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt binnen ondersteunende functies in de begeleiding van kinderen of van mensen met een beperking.