Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuze eerste graad (A) 

Zowel in het eerste als in het tweede leerjaar A worden onze leerlingen voorbereid op het maken van een studiekeuze. 

In het eerste leerjaar A lichten wij onze leerlingen en hun ouders in over de keuzemogelijkheden naar het tweede jaar. Ons studieaanbod in het tweede jaar is namelijk uitgebreider dan in het eerste jaar. Daarenboven is het voor onze leerlingen en ouders noodzakelijk om voldoende zicht te hebben op de inhouden uit de talentmodules van het tweede jaar. Zo kunnen zij een weloverwogen keuze maken. Wij informeren onze leerlingen via een beknopte infobrochure die onder begeleiding van een leerkracht doorlopen wordt. De ouders informeren wij door middel van een kort infomoment waarin wij ons studieaanbod in het tweede jaar toelichten. 

Het studiekeuzeproces in het tweede jaar A gaat van start in het tweede trimester. Via verschillende kanalen en gespreid in de tijd informeren wij zowel onze leerlingen als hun ouders. Het keuzeproces voor de leerlingen start met het invullen van een belangstellingstest. De resultaten van deze test geven een eerste indicatie over de voorkeuren en interesses van onze leerlingen. Vervolgens nodigen wij een CLB-medewerker uit in de klas die de algemene structuur van de tweede graad secundair onderwijs komt schetsen. Wij maken dit algemene kader nadien concreter door onze schooleigen studiemogelijkheden voor te stellen aan de leerlingen. Hierdoor krijgen de leerlingen stapsgewijs zicht op de mogelijkheden naar de tweede graad toe. Ook de ouders worden betrokken bij dit proces. Zo voorzien wij een uitgebreide infoavond om zowel de algemene structuur van de tweede graad als ons eigen studieaanbod voor te stellen. Na afloop van deze infoavond vragen wij zowel aan de leerlingen als aan hun ouders om een voorlopige studiekeuze te maken. Deze keuze wordt besproken op de klassenraad na de paasproefwerken. De klassenraad formuleert dan een voorlopig advies in functie van de voorlopige keuze. Dit advies wordt nadien besproken tijdens het leerling- en oudercontact. Op het einde van het schooljaar geeft de klassenraad een definitief advies over de studiekeuze. 

Studiekeuze derde graad ASO/TSO 

In de derde graad ASO/TSO is de werking rond studiekeuze erop gericht om leerlingen keuzebekwaam te maken naar het hoger onderwijs toe. Om de doorstroom van onze leerlingen uit het zesde jaar ASO/TSO naar vervolgstudies in het hoger onderwijs te begeleiden voorzien wij een traject van studiekeuzebegeleiding gedurende het schooljaar. 

In de eerste weken van het schooljaar organiseert de school een infoavond die zowel de structuur van en enkele belangrijke begrippen uit het hoger onderwijs verduidelijkt, alsook leerlingen en ouders inlicht over de activiteiten die wij doorheen het zesde jaar voorzien om leerlingen te begeleiden richting een juiste studiekeuze. Vervolgens krijgt elke zesdejaarsleerling de mogelijkheid om een persoonlijke mentor-leerkracht aan te duiden die hen een heel schooljaar met raad en daad zal bijstaan. 

Door middel van klassikale sessies krijgen leerlingen een overzicht van welke stappen zij zelf in hun studiekeuzetraject kunnen ondernemen, we bekijken een greep uit het brede aanbod van digitale hulpmiddelen die er bestaan. Naast dit voorgestelde traject nemen onze leerlingen ook deel aan de Columbusproef. Onze leerlingen zullen deze proef op gespreide momenten afleggen op school, onder begeleiding van een leerkracht, in drie afzonderlijke lesuren, om zo persoonlijke feedback te krijgen bij hun reflectie over drie fundamentele vragen: “Wie ben ik?”; “Wat kan ik?”; en “Wat wil ik?”. 

In het tweede trimester staat er ook een bezoek aan de studie-informatiedagen, ofwel de SID-in, op het programma, waar vertegenwoordigers van alle Vlaamse hogescholen en universiteiten, maar ook het CLB, de VDAB, de Politie en Defensie aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Traditiegetrouw staat er de dag voor de paasvakantie de klassenraad i.v.m. studiekeuze gepland. Hierbij presenteren leerlingen hun (voorlopige) studiekeuze aan een panel van leerkrachten uit de klassenraad. Dit panel formuleert o.l.v. de mentor-leerkracht een advies dat na de paasvakantie aan de leerling in kwestie wordt bezorgd. Daarna bestaat er steeds de mogelijkheid om hier dieper op in te gaan tijdens een daaropvolgend oudercontact. Zowel het bezoek aan de SID-in als de voorstelling van de studiekeuze aan de klassenraad worden eveneens in klassikale sessies voorbereid.