Specifieke zorg

Onze school biedt ondersteunende maatregelen aan voor leerlingen met specifieke problemen. 

Tijdens een intakegesprek bevragen leerlingbegeleiders de ouders naar specifieke noden van zoon of dochter. 
Ouders schetsen welke problemen hun kind in de basisschool ondervond en welke maatregelen er aangeboden werden. 
Deze info neemt de leerlingbegeleider mee naar de klassenraad.  Deze dient als basis voor het opstellen van een plan ‘Verhoogde zorg’ na een observatieperiode van ongeveer zes weken. 
De bedoeling van deze procedure is een optimale overgang te creëren tussen de basisschool en onze school. 

De leerkrachten benaderen de maatregelen op een positieve manier. Daarom hechten we veel belang aan een open communicatie en een opbouwende aanpak. De klassenraad evalueert het plan en stuurt bij wanneer nodig. 

Leerlingen met een plan ‘Verhoogde zorg’ mogen hun proefwerken afleggen in een zorgklas. 
In dit lokaal zitten enkel leerlingen die extra tijd en begeleiding krijgen om hun proefwerken efficiënt te kunnen maken. 
Leerlingbegeleiders houden toezicht in de zorgklas.  Zij zijn op de hoogte van de specifieke zorg en maatregelen voor deze leerlingen.  Zij bieden ondersteuning volgens het plan ‘Verhoogde zorg’ en zorgen ervoor dat deze leerlingen de nodige hulpmiddelen ter beschikking hebben. 

Van ouders en leerlingen verwachten we voldoende engagement om de maatregelen van dit plan te realiseren.