Elke leerling een laptop

Onze digitale visie

Het digitale is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Als school hadden we een laptopproject in de steigers staan op het moment dat de Vlaamse overheid besliste om de toegang tot laptops te subsidiëren. Hierdoor verwachten we niet dat ouders een toestel aankopen, maar stellen wij een toestel ter beschikking aan een beperkte huurprijs. Leerlingen mogen dan op school én thuis gebruik maken van dit toestel.

Digitaal lesgeven, dat is meer dan enkel filmpjes bekijken op een laptop. Om het digitale lesgeven vlot te laten verlopen, schreven we een visie uit die steunt op drie peilers.

Een digitale school

Door een persoonlijk toestel voor iedere leerling te voorzien kunnen we als school optimaal digitaal lesgeven. De dagelijkse lespraktijk zal zijn vruchten kunnen plukken van het feit dat iedere leerling zijn eigen toestel heeft.

  • Leerlingen leren kritisch omgaan met online informatie
  • We stimuleren en versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen en versterken hun computationeel of probleemoplossend denken.
  • Leerlingen kunnen hun eigen leerproces meer in handen nemen. Ze kunnen extra remediërings- of verdiepingsoefeningen maken in interactie met de leerkracht.
    De meeste uitgeverijen bieden reeds digitale en interactieve platformen aan waarmee leerlingen en leerkrachten in de klas en thuis aan de slag kunnen met extra oefeningen, verbreding en verdieping van de leerstof. Leerlingen kunnen zo op een gedifferentieerde manier uitgedaagd worden om oefeningen te maken op een niveau dat voor hen haalbaar en uitdagend is om zo te groeien doorheen de leerstof. Op deze manier geven we elke leerling meer leerkansen.
  • Leerlingen kunnen thuis demo-films bekijken in voorbereiding van de les waardoor er in de klas meer tijd vrijkomt om moeilijker stukken van de leerstof te behandelen (‘flipping the classroom’)
  • Met andere leerlingen samenwerken aan oefeningen en opdrachten wordt makkelijker: de fysieke afstand is geen hindernis meer.

Kiezen voor digitaliteit wil ook zeggen dat we ons als school engageren om de kostprijs van boeken en kopieën te verlagen. Een volledig digitale omgeving is niet haalbaar en ook niet gewenst, hier concrete bedragen op kleven is onmogelijk, maar we willen doorheen de jaren de schoolrekening op dit vlak wel stelselmatig afbouwen.

We gaan dan ook voor ‘maximaal digitaal’: waar het een goed idee lijkt, proberen we digitaal te gaan. We evalueren steeds genomen maatregelen in samenspraak met alle partijen (leerlingen, leerkrachten, ouders, secretariaat, directie, externen…). Waar nodig doen we aanpassingen, zelfs als dit terug naar het analoge is. Waar er echter geen barrières zijn, engageren we ons om de papierverspilling en rekening voor kopieën zo laag mogelijk te houden.

Klaar voor later

Wat je na het middelbaar onderwijs ook verder gaat doen, digitale vaardigheden gaan hier meer dan waarschijnlijk bij nodig zijn. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis van bepaalde programma’s, maar breder over een zekere attitude en set van vaardigheden die toelaten om ervaringen uit het verleden toe te passen op nieuwe situaties. Dit in één of enkele lessen aanleren is onmogelijk, maar dit komt tot stand door het veelvuldig gebruik van digitale middelen. Door al in het middelbare onderwijs hiermee te starten, en hier ook meerdere jaren mee bezig te zijn, zullen leerlingen meer en betere vaardigheden voorhanden hebben om in hun verdere carrière digitaal te werken.

Toegankelijk voor iedereen

De financiële situatie van een leerling en zijn ouders mag geen barrière zijn op ICT-gebied.

Iedere leerling heeft hetzelfde toestel en krijgt dus dezelfde kansen, de ongelijkheid tussen leerlingen op digitaal vlak valt weg. We voorzien in een toestel dat beter werkt en meer voorzien is dan een (te) goedkoop alternatief dat vaak verkocht wordt: degelijk scherm, goede performantie, repareerbaarheid, touch screen…

Om digitaal te werken is een internetverbinding noodzakelijk. De laatste jaren werden hier stappen gezet om deze internetverbindingen goedkoper te maken voor wie het financieel moeilijker heeft. Als school kunnen we hier geen beslissingen in nemen, maar onze ICT-coördinatoren nemen graag de tijd om je te adviseren over je internetverbinding thuis. Daarnaast mogen leerlingen gebruik maken van ons netwerk om digitale inhoud binnen te halen voor thuis. Meer informatie over betaalbaarder internet kan je ook op deze pagina van Mediawijs vinden.

Werken met laptops

Iedere leerling werkt op onze school met een laptop. In principe voorzien wij het toestel. De meest gestelde vragen en belangrijkste bepalingen worden hieronder opgelijst.

Als school kiezen we voor HP Probook X360 435 toestellen. Deze toestellen hebben een touch-screen met optionele penfunctionaliteit. Ze kunnen omgeklapt worden om als tablet / in tentmodus gebruikt te worden.

We vragen een huur voor deze toestellen en een waarborg.

Waarborg

De waarborg die we vragen bedraagt € 39,00. Dit komt overeen met de maximumfactuur (zie ‘Wat bij defecten?’). Indien een toestel aan het einde van de periode wordt ingeleverd, kan deze waarborg gebruikt worden om eventuele vastgestelde defecten te repareren.

De optionele pen wordt niet gedekt door de maximumfactuur van € 39,00. Hiervoor vragen we een aparte waarborg van € 49,00. De keuze voor een pen maak je aan het begin van de huurperiode.

Huur

Naast de waarborg, vragen we ook een jaarlijkse huur van € 60,00. Dit dient ter vergoeding van de meerprijs van de toestellen t.o.v. de verkregen subsidie en de betalende programma’s die we als school voorzien.

Voor alle problemen of vragen ga je naar het lokaal van de IC-coördinator (B28). Je komt tijdens de speeltijd of je kan de leerkracht toestemming vragen om tijdens de les langs te gaan.

Laat je het toestel niet door een externe partij herstellen. Elke verandering of herstelling die niet via de school gebeurt, kan de garantie doen vervallen. Vereist de schade aan het toestel een langdurig ingrijpen (> 1 uur) dan krijg je een vervangtoestel. Zodra jouw toestel hersteld is, neem je, na de inlevering van het reservetoestel, opnieuw je eigen toestel in gebruik. Om een vervangtoestel te krijgen moet je jouw toestel eerst inleveren.

Wij streven naar een korte reparatietijd.
De technicus die de herstelling uitvoert, neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. Bij een herstelling buiten garantie is er een maximumfactuur van € 39,00 van toepassing. We verwijzen naar de huurovereenkomst voor de concrete bepalingen.

Bij diefstal met braak of onder bedreiging doe je aangifte bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal bezorg je aan de school. Bij diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal de school je een gelijkaardig toestel ter beschikking stellen voor een forfaitair bedrag van 39 euro.

In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging betaal je aan de school een vergoeding die overeenkomt met de restwaarde van de verloren/gestolen laptop. Deze restwaarde wordt bepaald op basis van de leeftijd van het toestel (nieuwprijs – (nieuwprijs/5*aantal jaren oud). Je krijgt dan een gelijkaardig toestel ter beschikking voor de rest van jouw schoolloopbaan.

We voorzien vanuit de school een propere Windows 11 Education licentie en een Microsoft 365 licentie voor Word, PowerPoint, Excel… Je bent een standaardgebruiker op dit toestel, dat wil zeggen dat je zelf geen programma’s kan installeren die ‘Administrator’-rechten vereisen. Indien je toch iets nodig hebt, neem je contact op met de ICT-coördinator. Deze bekijkt jouw vraag voor deze specifieke software.

Leerkrachten kunnen ook op klasbasis software aanvragen, die via onze managementsoftware automatisch kan uitgerold worden naar jouw toestel.

Op school maken we ook gebruik van klasmanagementsoftware, dit wordt ook automatisch geïnstalleerd. Omwille van de privacy-impact, hebben we hierrond heldere regels opgenomen in ons schoolreglement.

Thuis mag je de laptop vrij gebruiken. Na school neem je de laptop mee naar huis, zodat je hem ook voor je schoolwerk kan gebruiken. Je kan hem ook in je vrije tijd gebruiken om bijv. een spelletje op te spelen, te surfen op het internet of een online krant te lezen. Niet alle software zal je zelf kunnen installeren.
Documenten, foto’s en andere bestanden bewaar je altijd online: als er een defect is, wordt je laptop opnieuw ingesteld en ben je alles kwijt wat niet online bewaard is.

Op school gelden er andere regels: er moet opgelet worden en de laptop dient hier enkel voor gebruik in de les. We verwachten dat je met een opgeladen toestel naar school komt. Indien je batterij leeg is, mag je een lader op het secretariaat halen. Doe je dat meermaals, dan hangen we daar een sanctie aan vast.

Zit je tijdens het lesgebeuren op andere websites of speel je spelletjes tijdens de les? Dan zal dat ook gesanctioneerd worden.

We raden dit absoluut niet aan. Het management kan dan niet centraal gebeuren, leerkrachten en de ICT-coördinator kunnen je veel minder goed verder helpen en het vormt een beveiligingsrisico voor ons netwerk. Toch beseffen we dat sommige ouders al sterk geïnvesteerd hebben in een eigen toestel. Wil je met een eigen laptop op school werken, dan moeten we dit eerst goedkeuren. Je neemt daartoe contact op met de ICT-coördinator via [email protected]