Latijn

Latijn is een doorstroomrichting (domeinoverschrijdend). 

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. 

Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Ook tijdens de andere taalvakken ga je met langere, complexere teksten aan de slag en leer je daar snel de voornaamste informatie uithalen. Tijdens de wetenschapslessen krijg je een stevige basiskennis van biologie, chemie en fysica. Zo bereidt deze studierichting je voor op een breed gamma van richtingen in de derde graad.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Deze richting is de juiste keuze voor jou: 

 • als je teksten in het Latijn wil ontdekken en je ervan houdt om te zoeken naar een gepaste vertaling. 
 • als je complexere leerinhouden kan verwerven in een beperkt tijdsbestek. 
 • als je een sterk taalgevoel hebt, als je taal kan analyseren op een abstracte manier en er op een gestructureerde manier mee kan omgaan. 
 • als je in staat bent om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. 
 • als je bereid bent om thuis regelmatig en grondig te studeren.

In de derde graad kan je doorstromen naar Latijn-Wiskunde.

Natuurwetenschappen

De richting Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting (domeinoverschrijdend).

Centraal staan de wetenschappen biologie, chemie en fysica. Je krijgt een stevige brok theorie en je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden in een labo. Je bekijkt situaties waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt door een wetenschappelijke bril en indien nodig zoek je naar oplossingen. Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde en een brede algemene vorming met een stevig pakket talen. Zo heb je heel wat doorstroommogelijkheden in de derde graad. 

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Deze richting is de juiste keuze voor jou: 

 • als je gefascineerd bent door alles wat zich in de natuur afspeelt.
 • als je inzicht hebt in sterk abstracte structuren.
 • als je vlot verbanden kan leggen tussen leerinhouden en logisch kan redeneren.
 • als je in de eerste graad sterke prestaties voor wiskunde en talen neerzette
 • als je bereid bent om thuis regelmatig en grondig te studeren. 

In de derde graad kan je doorstromen naar Wetenschappen-Wiskunde.

Economische Wetenschappen

De richting Economische Wetenschappen is een doorstroomrichting (domeinoverschrijdend).

Je krijgt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket aan economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en in de werking van de ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. 

Ook leerlingen met een interesse in taal vinden in deze studierichting hun gading! Zowel in het derde als vierde jaar is er de optie om een extra uur taal (taal seminarie) te volgen. Bovendien richten we in het vierde jaar een extra uur Engels in. In de taalvakken krijg je langere en complexere teksten te verwerken zodat je ook daar snel de voornaamste informatie kan uithalen.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Deze richting is de juiste keuze voor jou: 

 • als je geïnteresseerd bent in het bedrijfsleven en in de economie rondom ons. 
 • als je aanleg hebt voor het opzoeken en verwerven van informatie. 
 • als je logisch kan redeneren en vlot verbanden kan leggen tussen leerinhouden. 
 • als je in de eerste graad sterke prestaties voor wiskunde en talen neerzette. 
 • als je bereid bent om thuis regelmatig en grondig te studeren. 

In de derde graad kan je doorstromen naar Economie – Moderne talen.

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is een doorstroomrichting (domeingebonden). Je krijgt een brede algemene basisvorming. 

Daarnaast staat er een stevig pakket aan menswetenschappelijke vakken op je lessenrooster. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de samenleving, de mens en zijn gedrag. 

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Deze richting is de juiste keuze voor jou: 

 • als je erg geïnteresseerd bent in de mens en de samenleving. als je je wil verdiepen in sociologie en psychologie. 
 • als je inzicht kan tonen in complexe leerinhouden en je logisch kunt redeneren binnen het domein van de studierichting. 
 • als je alle facetten van het menselijk bestaan wil bestuderen en begrijpen. 
 • als je bereid bent om thuis regelmatig en grondig te studeren. 

In de derde graad kan je doorstromen naar Welzijnswetenschappen.