Tweede jaar B: talent voor Creatie en praktijk

De meeste leerlingen uit het eerste leerjaar B komen in het tweede leerjaar B terecht. 

Leerlingen die in het eerste leerjaar Aa/Ac moeilijkheden ondervonden met de theoretische studievakken, kunnen ook voor 2B kiezen. 

In 2B krijg je een algemene basisvorming. Bovendien krijg je ook specifieke uren Economie en Organisatie / Maatschappij en Welzijn. 

Zo bereiden we je voor op de vervolgstudierichtingen in de tweede graad. 

Lessenrooster tweede leerjaar B